Jakým způsobem lze zastavit řízení o invalidním důchodu?

Otázka:

Dobrý den, byla jsem podat žádost o invalidní důchod. Ta byla se mnou i sepsána. Bohužel jsem si neuvědomila, že když jsem nemocná, resp. pobírám nemocenské dávky, tak tím, že se mnou bylo zahájeno řízení o invalidním důchodu, přijdu o nemocenské dávky. Vím, že dvakrát nelze platit, ale prostě v ten moment jsem si to neuvědomila. Můj dotaz je, zda a jakým způsobem lze zastavit řízení o invalidním důchodu, ještě před vydáním rozhodnutí o invalidním důchodu. Ještě dodávám, že jsem dosud nepředložila všechny dokumenty, které byly po mně vyžadovány. A ani lékař nepředložil mou zdravotní dokumentaci.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jakým způsobem lze zastavit řízení o invalidním důchodu?

V průběhu řízení můžete vzít žádost o jakýkoliv důchod zpět. Nejjednodušší způsob je dostavit se na vaší OSSZ, kde jste žádost uplatnila a tento požadavek tam s vámi sepíší.

To, zda jste již předložila nějaké nějaké doklady nebo lékařské nálezy, není důležité.