Chci si zažádat o invalidní důchod. Pokud mi ho nepřiznají, musím žádat o OZZ, nebo ho dostanu automaticky?

Otázka:

Chci si zažádat o invalidní důchod pokud mi ho nepřiznají musím žádat o Ozz nebo ho dostanu automaticky děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Chci si zažádat o invalidní důchod. Pokud mi ho nepřiznají, musím žádat o OZZ, nebo ho dostanu automaticky?

Ne, automaticky vám být status osoby zdravotně znevýhodněné (OZZ) uznán nemůže, ale musíte o něj sama požádat. Obě řízení (žádost o invalidní důchod a žádost o uznání za OZZ) nemohou probíhat současně, takže po obdržení zamítavého rozhodnutí ve věci invalidního důchodu, může být řízení o uznání za OZZ zahájeno až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, tj. po 30 dnech po obdržení (pokud nejsou uplatněny námitky) nebo po vzdání se práva na uplatnění námitky nebo doručením rozhodnutí o námitce.