Zamítli mi invalidní důchod. Kdy mohu žádat o OZZ?

Otázka:

Dobrý den, prosím, zda by bylo možné zodpovědět můj dotaz k žádosti o invalidní důchod. U posudkové komise mi byl tento týden důchod zamítnutý, bylo mi však řečeno, že OZZ by mi byla přiznána. Mohu si již nyní podat žádost nebo musím počkat na rozhodnutí z Prahy – které přijde prý do cca 3 měsíců? Nač je vůbec institut OZZ výhodný – mimo odpočtů a slev pro zaměstnavatele? Děkuji za radu.

Odpověď:

Zamítli mi invalidní důchod. Kdy mohu žádat o OZZ?

Zahájit řízení o uznání za osobu zdravotně zněvýhodněnou (OZZ) není možné v době, kdy probíhá řízení o přiznání invalidního důchodu. Řízení o přiznání invalidního důchodu není ukončeno ani zamítavým posudkem o invaliditě, ani doručením zamítavého rozhodnutí ČSSZ, ale až 30 dní po doručení tohoto rozhodnutí. Po tuto dobu totiž můžete podat námitku proti rozhodnutí o důchodu a v řízení by se pokračovalo a trvalo by až do data doručení rozhodnutí o námitce.

V případě, že námitku podávat nechcete, můžete se po obdržení rozhodnutí o důchodu dostavit na vaší OSSZ, vzdát se práva na podání opravného prostředku (námitky), tím by došlo k ukončení řízení o přiznání invalidního důchodu a můžete si požádat o uznání za OZZ. Pokud chcete podat námitku, musíte s žádostí počkat až na doručení rozhodnutí o námitce.

Smyslem OZZ je podpora zaměstnávání osob, které sice nejsou invalidní, ale z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu mají sníženou schopnost vykonávat zaměstnání. Jiné výhody, než o kterých píšete, OZZ nemá.

Zákonná úprava
§ 55 odst. 1 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení:

Řízení o uznání osoby za osobu zdravotně znevýhodněnou se zahajuje na základě písemné žádosti občana. Řízení o uznání za osobu zdravotně znevýhodněnou nelze zahájit v případě, že občan byl uznán invalidním nebo že probíhá řízení o přiznání invalidního důchodu.