Prodloužení podpůrčí doby a žádost o invalidní důchod

Otázka:

Dobrý den, jsem od 3. 3. 2014 v pracovní neschopnosti, s tím, že mi již podruhé byla na základě rozhodnutí OSSZ prodloužena podpurčí doba do 6. 8. 2015. Zvažovala jsem v případě, že budu schopna vykonávat svoji práci, možnost ukončení prac. neschopnosti i před uplynutím této doby. Nyní mi bylo i přes všechno doporučeno tamní lékařkou a na základě lékařských zpráv podání žádosti o přiznání částečného invalidního důchodu a zahájeno samotné řízení. Jak by se postupovalo v případě, že bych PN ukončila před 6. 8. 2015 a nastoupila do práce?

Odpověď:

Prodloužení podpůrčí doby a žádost o invalidní důchod

Jak správně píšete, byla vám prodloužena podpůrčí doba nemocenské, tj. možnost, do kdy můžete pobírat nemocenské dávky. Jak však píši, jde o možnost a rozdhodně to neznamená, že ji bezpodmínečně musíte celou vyčerpat.

Jak se postupuje v případě uznání invalidity v době trvání dočasné pracovní neschopnosti máme popsáno v tomto článku. Na těchto postupech nic nemění ani prodloužení podpůrčí doby – pouze není do úvahy bráno původní datum konce podpůrčí doby, ale nově stanovené (prodloužené).

Pouze pro úplnost doplňuji, že dnes již neexistuje plný a částečný invalidní důchod, ale invalidní důchod pro invaliditu 1. 2. a 3. stupně. Žádost o invalidní důchod uplatňuje klient sám – ošetřující lékař řízení zahájit nemůže.