Bude při výpočtu starobního důchodu využit OVZ z výpočtu invalidního důchodu?

Otázka:

Dobrý den,
jsem narozen 5. 11. 1951.
Od 4. 4. 2000 do 5. 6. 2008 jsem pobíral plný invalidní důchod vypočítaný z OVZ 12.878,- a výpočtového základu 8.274,-. Od 6. 6. 2008 do současnosti pobírám částečný invalidní důchod. Při výpočtu částečného invalidního důchodu mi byl osobní vyměřovací základ navýšen koeficientem 1,7037 za rok 1999, takže nový OVZ byl 21.941,- a výpočtový základ byl 13.583,-. Nyní jsem si požádal prostřednictvím OSSZ Bruntál o „řádný“ starobní důchod od 5. 7. 2014. Ptám se, zda mi i tentokrát bude navýšen OVZ a tím i výpočtový základ dle § 19, odst. 1, zákona 155/1995 Sb.?
Děkuji mnohokrát za odpověď.

Odpověď:

Bude při výpočtu starobního důchodu využit OVZ z výpočtu invalidního důchodu?

Česká správa sociálního zabezpečení bude při výpočtu postupovat tak, že váš starobní důchod spočítá běžným způsobem (z výdělků od roku 1986 a všech dob pojištění) a dále provede vámi zmiňovaný „STOP OVZ“ výpočet. Při tomto způsobu výpočtu vynásobí původní OVZ (osobní vyměřovací základ) z roku 2000 koeficientem 2,0499 a OVZ z roku 2008 koeficientem 1,2051.

OVZ vypočtený z OVZ pro plný invalidní důchod bude činit 26.339 (12.878 x 2,0499) a OVZ vypočtený z OVZ pro částečný invalidní důchod bude činit 26.442 (21.941 x 1,2051). OVZ vypočítaný běžným způsobem pochopitelně neznám, ale ČSSZ tyto tři OVZ porovná a výpočet starobního důchodu provede z nejvyššího OVZ.

S největší pravděpodobností bude váš důchod spočítán z osobního vyměřovacího základu 26.442 (OVZ spočítaný běžným způsobem většinou vyšší nebývá).