Jako pečující osoba jsem byla současně zaměstnána na 40 hodin

Otázka:

Jako hlavní pečující osoba jsem byla současně zaměstnána/pracovní úvazek 40h/měs.OSSZ rozhodla,že péče nebyla v plném rozsahu a při žádosti o star.důchod nebude k péči přihlíženo.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jako pečující osoba jsem byla současně zaměstnána na 40 hodin

Pokud jste měla na mysli zaměstnání na 40 hodin týdně (ne měsíčně), pak tímto způsobem okresní správy sociálního zabezpečení skutečně postupují. Pokud jste byla zaměstnaná na plný úvazek, nemůže se jednat o celodenní řádnou péče v plném rozsahu.

V případě, že by šlo skutečně pouze o 40 hodin měsíčně, taková praxe běžná není.

Otázka doplněna:

Ano,jedná se skutečně o 1/4 úvazku za 5tis./měs. Nejsem si však jistá,zda mi to nějak výrazně poškodí/jedná se o dva roky/ a zda mám podat odvolání.

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Rozhodnutí o péči obsahuje i odůvodnění, ve kterém by měly být důvody zamítnutí “návrhu” vysvětleny. Zaměstnání na čtvrtinový úvazek by nemělo být překážkou pro uznání doby péče.