Vyloučení doby péče a potvrzení od zaměstnavatele

Otázka:

Prosím o vysvětlení. V r. 2012 jsem dostala ID 1. st, z tohoto důvodu mi zaměstnavatel ihned zkrátil pracovní dobu na poloviční úvazek. V témže roce moje tchýně, žijící ve společné domácnosti dostala II. st. nemohoucnosti. Byla jsem vedena jako opatrovník, protože jsem se o ni starala. Chtěla bych požádat o vyloučení doby péče při výpočtu starobního důchodu /tchyně již zemřela/, především proto, že jsem brala jen poloviční plat. Na OSSZ po mně chtějí vyjádření zaměstnavatele, jak jsem v této době pracovala a podrobný popis, jak péče denně probíhala souběžně se zaměstnáním. Nevím, jaké potvrzení mám po zaměstnavateli požadovat, co se tím myslí? Nechápu, jak to souvisí se žádostí o vyloučení doby péče. Děkuji

Odpověď:

Vyloučení doby péče a potvrzení od zaměstnavatele

Musíte odlišit řízení o péči a řízení o přiznání důchodu.

Péče: Aby se vám doba péče o tchýni hodnotila jako tzv. náhradní doba pojištění (aby se počítala do důchodu), musíte nejdříve na OSSZ uplatnit “Návrh na zahájení řízení o vydání rozhodnutí o době a rozsahu péče o osobu závislou na péči jiné osoby”. Po podání tohoto návrhu vydá OSSZ rozdhonutí v jakém rozsahu (od kdy do kdy) se vám doba péče hodnotí do důchodu. Vzhledem k tomu, že jste při péči o tchýni zvládla ještě pracovat v zaměstnání, zajímá se OSSZ, jakým způsobem jste současně stíhala pečovat o vaši tchýni – proto požaduje sdělení zaměstnavatele v jakém rozsahu jste byla zaměstnaná a jak vám umožňoval řádný výkon péče. Vaše prohlášení, v jakém rozsahu jste pečovala (váš popis péče) se k návrhu na péči příkládá běžně.

Důchod: Péče o osobu závislou je tzv. vyloučenou dobou – o době a rozsahu péče však nejdříve musí rozhodnout OSSZ. Vzhledem k tomu, že jste byla současně zaměstnaná, měly by při výpočtu důchodu přednost výdělky před vyloučenou dobou. Protože jste pracovala na zkrácený úvazek, je skutečně vhodné požádat o vyloučení této doby – můžete tak učinit při podávání žádosti o důchod.

Přímo tedy potvrzení, které po vás požadují na OSSZ s vyloučením doby nesouvisí, nepřímo však ano, neboť abyste si vůbec mohla požádat o vyloučení doby, musí OSSZ nejdříve rozhodnout, že jste pečovala.