Jako OSVČ jsem nebyl pojištěn. Má se jednat o vyloučenou dobu?

Otázka:

Dobrý den, téměř 5 let mám (pouze) ID 3.st. Do důchodového věku mi zbývá 14 měsíců a tak se snažím dopočítat dobu pojištění pro přepočet na starobní důchod. Přitom jsem teprve “objevil,” že rozhodné období je počítáno v celých kalendářních rocích – alespoň v mém případě. V roce 2001 a část 2002 jsem nebyl jako OSVČ (ztráta) účasten důch. poj. a protože toto období není uvedeno v OLDP, předpokládal jsem, že není aní započteno v rozhodném období. Mám 783 dnů VLD a domnívám se, že by uvedené období mělo být v OLDP uvedeno se dny pojištění 0, ale s vyloučenými 365 + 211 dny. Mám se obrátit na ČSSZ (v případě, že moje domněnka je správná) s “reklamací?” Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jako OSVČ jsem nebyl pojištěn. Má se jednat o vyloučenou dobu?

Pokud jste jako OSVČ nebyl účasten sociálního pojištění, pak se vám daná doba nehodnotí jako doba pojištění, nehodnotí se ani žádný vyměřovací základ a nejde ani o vyloučenou dobu. Princip vyloučených dob je do výpočtu zakomponován proto, aby v dobách, které se hodnotí (nejčastěji jako náhradní doby pojištění), ale není při nich dosahováno žádného vyměřovacího základu (např. péče o dítě do 4 let věku, základní vojenská služba, trvání dočasné pracovní neschopnosti, částečně evidence na ÚP apod.), nedocházelo k rozmělňování (snižování průměru) z výdělků získaných v rozhodném období. Vyloučená doba nemá zajišťovat “nerozmělňování” ostatních výdělků v dobách, kdy nejste pojištěn (ať už z jakéhokoliv důvodu).

Jaké doby se hodnotí jako vyloučené, je taxativně vyjmenováno v § 16 odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb.

Výjimku z uvedeného tvoří předdůchod, který je vyloučenou dobou, ale jako doba pojištění hodnocen není. To se ale netýká uvedené situace.