Zaměstnání, OSVČ a vyloučená doba v souběhu těchto činností

Otázka:

Dobrý den!

Zajímal by mne správný postup započtení vyloučené doby v případě částečného překrývání závislé a samostatné výdělečné činnosti v rámci roku.

V informativních OLDP mi byla zaevidována doba 1.1.1998-30.4.1998 jako 120 dní „pojištění“ a doba 1.4.1998 – 31.12.1998 jako 275 dní „samost. výděl. činnosti“ – tedy měsíc duben se překrývá.

U „pojištění“ (dříve označ. jako zaměstnání) se eviduje 26 dní doby vyloučené. Podle zápočtového listu vydaného zaměstnavatelem jsem dohledal, že těmto 26 vyloučeným dnům odpovídá 11 dní prac. neschop. v únoru 1998 a 15 dní prac. nesch. v březnu 1998. Jako OSVČ jsem nemocensky pojištěn nebyl, tudíž žádné vyloučené doby se u „samost. výděl. činnosti“ neuvádějí.

V závěrečném OLDP (příloze rozhodnutí o přiznání st. důchodu) však těchto 26 dní doby vyloučené není vůbec uvedeno.

Jelikož tedy pracovní neschopnost (oněch 26 dní) trvala 11 dní v únoru a 15 dní v březnu, tedy v období, kdy jsem nepobíral mzdu, ale ani nebyl OSVČ, domnívám se, že by aritmeticky bylo správné těchto 26 vyloučených dní v rámci r. 1998 ponechat.

Chápu, že pokud bych v zaměstnání marodil v dubnu, kdy jsem už byl zároveň i OSVČ, pak by situace byla odlišná. Je možné tuto nepřesnost nějak korigovat, anebo se k ní prostě nepřihlíží? Díky za Váš názor!

Odpověď:

Zaměstnání, OSVČ a vyloučená doba v souběhu těchto činností

Máte pravdu, že v tomto případě mělo být při výpočtu důchodu zohledněno vámi uváděných 26 dní vyloučené doby. Problém je v tom, že v případě, že by vyloučená doba spadala do období, kdy jste již vykonával samostatnou výdělečnou činnost, ČSSZ by k ní správně přihlédnout nemohla. Z evidenčního listu důchodového pojištění (ELDP), který slouží jako podklad k výpočtu důchodu, není možné zjistit, kdy dočasná pracovní neschopnost trvala. ČSSZ tedy v těchto případech postupuje tak, že vydá rozhodnutí, kde tuto vyloučenou dobu nezohlední, došetří (nejčastěji v evidenci OSSZ, příp. u tehdejšího zaměstnavatele), do jakého období spadala a v případě, že jde o období, kdy měla být vyloučená doba započtena vydá nové rozhodnutí (vyloučenou dobu dodatečně zhodnotí). Pokud máte k dispozici doklad, který tuto skutečnosti prokazuje, bylo by vhodné jej ČSSZ doložit.