Jaké výhody má zaměstnavatel, který zaměstnává invalidního důchodce?

Otázka:

Dobrý den. Jaké výhody a nevýhody má zaměstnavatel, který zaměstnává osobu s prvním stupněm invalidity?

Odpověď:

Jaké výhody má zaměstnavatel, který zaměstnává invalidního důchodce?

V zásadě existují dvě výhody pro zaměstnavatele invalidních důchodců v jakémkoliv stupni invalidity. Tyto výhody však platí pouze, pokud zaměstnavatel zaměstnává více než 50 % zdravotně postižených osob. Tyto výhody jsou následující:

  1. Nižší odvod zdravotního pojištění u invalidních zaměstnanců, kdy může být vyměřovací základ snížen až o 6.259 Kč – blíže popsáno v článku na portálu pohoda.
  2. Možnost čerpat od úřadu práce „Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě“. Maximální výše tohoto příspěvku na jednoho zaměstnance činí 8.000 Kč za měsíc. Podrobnější informace naleznete opět na portále pohoda.

Žádné nevýhody v zaměstnávání invalidních důchodců nevidím.