Invalidní důchod a zdravotní pojištění

Otázka:

Dobrý den, jsem zaměstnaná na 7 hod. denně na dobu neurčitou. Současně pobírám invalidní důchod 1. stupně. Kdo mi má platit zdravotní pojištění. Platí mi je zaměstnavatel, ale nevím, jestli by neměl mít nějakou slevu, když jsem pojištěná od státu.

Mám si také vyzvednout nějaký průkaz? TP, OZP, nic mi neřekli, jen poslali výměr důchodu.

Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Invalidní důchod a zdravotní pojištění

I přesto, že pobíráte invalidní důchod, zdravotní pojištění za vás v případě, že jste zaměstnaná, musí i nadále odvádět váš zaměstnavatel. Úlevu na platbách zdravotního pojištění má pouze zaměstnavatel, který zaměstnává alespoň 50 % osob se zdravotním postižením. § 3 odst. 7 zák. č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění:

Je-li zaměstnancem zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového průměrného přepočteného počtu svých zaměstnanců osoba, které byl přiznán invalidní důchod, je u ní vyměřovacím základem částka přesahující částku, která je vyměřovacím základem u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát.

Zdravotní pojištění by se poté platilo pouze z částky přesahující 6.259 Kč. Opakuji, že toto je možné pouze u zaměstnavatele zaměstnávajícího alespoň 50 % osob se zdravotním postižením.

Žádný průkaz invalidního důchodce neexistuje – můžete si však na své OSSZ vyzvednou potvrzení o pobírání důchodu. Toto potvrzení má však formát listu papíru A4.

Mimořádné výhody (průkazka TP, ZTP, a ZTP/P) nemá s přiznáním invalidního důchodu nic společného – o jejich přiznání se žádá na úřadu práce a posuzují se samostatně.

OZP, tedy osoba se zdravotním postižením jste, protože tou je každý, kdo byl uznán invalidním v jakémkoliv stupni invalidity. Ani zde však neexistuje žádná průkazka a tuto skutečnost doložíte potvrzením o pobírání invalidního důchodu.