Výhody a nevýhody pobírání invalidního důchodu

Otázka:

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, jaké „výhody“ nebo „nevýhody“ by pro mne měl invalidní důchod?
Moje praktická lékařka zemřela a její nástupce se mne ptal, proč nemám invalidní důchod, když mám tolik diagnóz.
Nevím proto, jestli mám o tento důchod požádat nebo ne. Jsem ročník 1954 a do 2/2015 jsem byl zaměstnancem ve s.p.
Děkuji

Odpověď:

Výhody a nevýhody pobírání invalidního důchodu

Invalidní důchod je dávka, která má částečně nahrazovat příjem pojištěnce, kterého v důsledku poklesu pracovní schopnosti není schopen dosáhnout. Hlavní a stěžejní výhodou je tedy samotné pobírání invalidního důchodu.

Vzhledem k tomu, že výdělečná činnost invalidních důchodců v jakémkoliv stupni invalidity není zákonem omezena ani co do rozsahu ani do výdělku, bych zmínil vyšší slevu na základu daně z příjmů, kterou mohou invalidní důchodci uplatnit. Stejně tak má zaměstnavatel možné úlevy na zdravotním pojištění.

Ostatní „výhody“ závisí na poskytovateli daných služeb. Nevýhody pobírání invalidního důchodu já žádné nevidím.

Nad rámec dotazu upozorňuji, že při stanovování stupně invalidity se určí pouze jedna diagnóza, která má největší dopad na pokles pracovní schopnosti – „menší“ postižení se spolu „nesčítají“.

Otázka doplněna:

Dobrý den,
děkuji za odpověď a ještě bych se zeptal, pokud bych dostal invalidní důchod (jakéhokoliv stupně), pobíral bych i nadále vdovecký důchod a podporu v nezaměstnanosti, dokud si nenajdu nějaké zaměstnání?
Děkuji a přeji hezký den

Odpověď doplněna:

Vdovecký důchod – pokud jsou splněny zákonem dané podmínky pro nárok na trvání vdoveckého důchodu, přiznání invalidního důchodu nárok na vdovecký důchod neomezuje (naopak uznání III. stupně invalidity je jednou z podmínek pro trvání nároku na vdovecký důchod). Přiznání dalšího důchodu však má vliv na výši vypláceného důchodu – nižší z důchodů je vyplácen pouze ve výše poloviny procentní výměry důchodu. Vysvětlení vč. kalkulačky krácení naleznete na stránce s vdoveckým důchodem.

Podpora v nezaměstnanosti – pobírání invalidního důchodu I. nebo II. stupně nemá žádný vliv na možnost evidence na úřadu práce a možnost pobírat podporu. Stejně tak tuto možnost neomezuje pobírání vdoveckého důchodu. V případě přiznání invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně je možné se do evidence úřadu práce přihlásit a pobírat podporu v nezaměstnanosti pouze v případě, že by posudkový lékař určil, že jste schopen výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek (to se však stává zcela výjimečně).