Jaká částka se bude považovat za můj příjem, když jsem současně pečovala o 2 děti?

Otázka:

Vážený pane Maříku a pracovníci webu našedůchody.cz,
Velice Vás oceňuji za to, že na Vašem webu odborně a velice fundovaně radíte ohledně důchodů. Vzhledem k tomu, že výpočet mého starobního důchodu (žádost zítra sepisuji na PSSZ) je složitý, chtěla jsem Vás požádat o radu.
Jsem občankou ČR, žádám o starobní důchod v ČR, kde žiju od r. 1991. Narodila jsem se na Slovensku, střední a vysokou školu jsem absolvovala tamtéž. Pracovala jsem tam do roku 1990, kdy se mi narodily v roce 1990 děti – dvojčata. V roce 1991 jsem se po sňatku i s dětmi přestěhovala do ČR. Nakolik obě děti mají těžké zdravotní postižení, nemohla jsem se nadále věnovat své profesi, zůstala jsem doma a osobně jsem pečovala o ně.
Moje dotazy :
A.) Jaká částka se bude považovat za můj příjem pojištěnce před 1.lednem 2007, když jsem pečovala o 2 děti s těžkým zdravotním postižením a pobírala částku vyšší jak při péči o jednu osobu? Bude to částka 96 000,-Kč vynásobená koeficientem stanoveným jako podíl nebo se zohlední počet osob s TZP a částka 96 000,-Kč se navýší?
B.) Po 31.12. 2006 se pro výpočet počítá částka (úhrn částek) odpovídající výši vyplacených příspěvků na péči osoby, o kterou pojištěnec osobně pečoval připočítaný k ročnímu vyměřovacímu základu …Pečovala jsem (a pečuji) a pobírám příspěvek na péči o 2 osoby, zohlední se tento fakt a výše těchto vyplacených částek při výpočtu mého důchodu ?
C.) V době rozdělení federace k 31.12.1992 jsem žila v ČR. Pečovala jsem (a dosud pečuji) o děti víc než 15 let, srovnávací výpočet zřejmě nebude možné udělat, nakolik jsem poslední zaměstnání před rozdělením Československa měla na území SR ?
D.) Při péči o děti jsem na krátkou dobu (7 měsíců) pracovala v ČR, připočte se tento přivýdělek k vyplaceným příspěvkům na péči?
Velice Vám děkuji za ochotu a za Vaši užitečnou práci,s pozdravem

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jaká částka se bude považovat za můj příjem, když jsem současně pečovala o 2 děti?

Pokud probíhá péče o více osob, pak se vámi uváděné vyměřovací základ sčítají – platí to jak pro dobu před rokem 2007, tak i pro dobu po roce 2006. K těmto vyměřovacím základům se přičte i výdělek ze zaměstnání. Je ale třeba, aby zaměstnání bylo vykonáváno na zkrácený úvazek, jinak se v tomto období nepřihlédne k době péče (a ni příspěvkům na péči jako vyměřovacím základům).

Dobu před rokem 1993 bude hodnotit Slovensko, protože (jak správně píšete) jste posledního zaměstnavatele před rozdělením Československa měla na Slovensku. „Klasický“ výpočet s vyloučenými dobami bude proveden také, ale ten téměř jistě nevyjde lepší než výpočet se zhodnocením příspěvků na péči jako vyměřovacích základů.