Péče o syna v letech 1986 až 1990 a práce na zkrácený úvazek

Otázka:

V letech 1986 – 1990 jsem pečovala o invalidního syna (nar. 1981), pracovala jsem na zkrác.úvazek – velice nízky příjem – zaměstavatel odváděl pojistné – mám evidenční listy. Lze tato doba započítat současně i do doby vyloučené s využitím §3 prováděcí vyhlášky k důchodovému zákonu?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Péče o syna v letech 1986 až 1990 a práce na zkrácený úvazek

Zřejmě máte na mysli § 3a vyhlášky č. 284/1995 Sb. (ne § 3). ČSSZ provede podle odst. 1 písm. a) a písm. b) zmiňovaného paragrafu dva výpočty, a přizná vám pro vás výhodnější variantu. Pokud však zaměstnání trvalo po celý kalendářní rok, měly by mít vyměřovací základy (výdělky) přednost před vyloučenou dobou. O vyloučení této doby není možné u doby před rokem 1996 požádat.

Jen pro úplnost, zaměstnavatel za vás pojistné neodváděl, protože sociální pojištění se začalo platit až v roce 1993.