Jak to bude s výplatou invalidního důchodu při zastavené výplatě předčasného důchodu?

Otázka:

Můj otec je narozen červenec 1959,nárok na starobní důchod má v červenci 2023.Pobírá inv.důchod prvního stupně.Chtěl by si požádat o předčasný důchod k 31.12.2022 za výhodnějších podmínek,jak prezentujete ve své poradně, s tím,že by si jej nenechal vyplácet po dobu pokračujicího zaměstnání(pokud mu to zdravotní stav dovolí).
Proto bych se chtěla zeptat,jak to bude s vyplácením inv.důchodu?Nebude jej muset vracet do doby uvolnění výplaty předčasného,případně řádného starobního důchodu.Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jak to bude s výplatou invalidního důchodu při zastavené výplatě předčasného důchodu?

Invalidní důchod bude vašemu otci náležet až do přiznání výplaty předčasného starobního důchodu. Přiznání předčasného důchodu bez výplaty nebude mít vliv na výplatu invalidního důchodu, protože zákon o důchodovém pojištění zakazuje souběh výplaty invalidního a starobního důchodu, ale pokud výplata starobního důchodu nenáleží, náleží nadále výplata invalidního důchodu – § 58 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb.