Přiznání uvolnění invalidního důchodu a následná výplata

Otázka:

Přiznání uvolnění invalidního důchodu a následná výplata
Dobrý den.
Mám na vás velkou prosbu. Manželce dnes přišlo Rozhodnutí o uvolnění výplaty invalidního důchodu od roku 2015 s každoroční rozpisem navyšování dle nařízení vlády za roky 2015,2016,2017,2018,2019.
Dále jí přišlo oznámení o výplatě důchodu. Nyní budu citovat text:
Pošta bude vyplácet od listopadu 2019 vždy 12.dne v měsíci XY kč.
Doplatek důchodu za dobu od X.Y.2015 do 11.11.2019 ciní XY kč. Tato částka se poukazuje.
Náklady ČSSZ za poukazy splátek důchodu vyplacených v pravidelných lhůtách v hotovosti prostřednictvím držitele poštovní licence hradí od 1.1.2010 příjemce důchodu. To však neplatí v případě, že alespoň jeden důchod byl přiznán před 1.1.2010 a nárok na tento důchod trvá od 31.12.2019 nepřetržitě (ust.§64 odst. 5 zdp)
Chtěl bych se zeptat jak a kdy bude vyplacen doplatek důchodu, jestli bude vyplacen zvlášť o¨poštovní poukázkou. Takto jí to bylo vyplaceno v minulosti. A nebo to bude vyplaceno 12. dne od již zmíněného listopadu i s přiznaným důchodem. Moc tomu nerozumím.
Mnohokrát děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Přiznání uvolnění invalidního důchodu a následná výplata

Doplatek důchodu se zasílá mimo běžný výplatní termín poštovní poukázkou typu B. Nezasílá se tedy důchodovou službou (modrý ústřižek) jako pravidelná splátka důchodu. Doplatek důchodu můžete očekávat v následujících dnech po obdržení oznámení o výplatě důchodu.