Jak se dopočítává výše předčasného důchodu po jeho přerušení?

Otázka:

Jak se dopočítává výše předčasného důchodu po jeho přerušení,nástupu do zaměstnání a opětovnému nástupu do důchodu po 4 letech?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jak se dopočítává výše předčasného důchodu po jeho přerušení?

Výdělečnou činností vykonávanou v době do dosažení důchodového věku u předčasného důchodu bez výplaty se odmazává krácení předčasného důchodu a získává další doba pojištění. Výpočet důchodu je již dán parametry výpočtu v době přiznání důchodu. Výpočet tedy zůstává stejný, pouze sníží počet krácení a příp. prodlouží získaná doba pojištění, pokud je získán další celý rok doby pojištění.