Jak se bude započítávat studium a péče o dítě?

Otázka:

Dobrý den, ráda bych věděla, jak se mi bude započítávat na důchod níže uvedená doba.

Jsem ročník 1959 a mám dvě děti. V roce 1978 jsem odmaturovala a od září nastoupila na vysokou školu. Po druhém ročníku o prázdninách v roce 1980 se mi narodil syn. Doufala jsem, že dostanu individuální studijní plán a že se to nějak zvládne, ale zrovna se ve škole změnil rektor a individuálku matkám nepovoloval, takže na podzim nebylo zbytí a musela jsem studium přerušit. Rok jsem byla doma se synem a pak jsem se vrátila do školy a v roce 1983 jsem udělala státnice a odpromovala.

Jestli si dobře pamatuji, studium po 18. roce věku je náhradní doba pojištění a započítává se 80 %, ale péče o dítě se počítá jako 100 %. Bude se mi při výpočtu důchodu takto dělit doba od 1978 do 1983 a započte se mi péče o dítě?

Děkuji.

Odpověď:

Jak se bude započítávat studium a péče o dítě?

Jak doba studia, tak i doba péče o dítě do čtyř let věku je tzv. náhradní dobou pojištění. Jak správně píšete, pro výpočet starobního důchodu se doba studia po 18. roce věku hodnotí v rozsahu 80 % (podrobněji zde) a doba péče o dítě do 4 let věku v rozsahu 100 % (tedy plně). V případě souběhu dvou dob se při výpočtu důchodu přihlíží pouze k jedné a to té, která je pro žadatele o důchod výhodnější. Studium se vám tedy bude hodnotit do dne před narozením dítěte (po 18. roce na 80 %) a ode dne narození dítě se bude hodnotit doba péče (na 100 %).

Zákonná úprava
§ 14 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění:

Kryjí-li se doby pojištění navzájem, započte se pro stanovení celkové doby pojištění pro vznik nároku na důchod a výši procentní výměry důchodu jen ta doba, jejíž zápočet je pro pojištěnce výhodnější; totéž platí, kryjí-li se navzájem náhradní doby pojištění nebo doba pojištění a náhradní doba pojištění.