Pracovní poměr jsem ukončila 12. 8. 1983, datum zápisu ke studiu v indexu mám 11. 7. 1983

Otázka:

Dobrý den, maturovala jsem v červnu 1982 a do zaměstnání nastoupila 31.8.1982. Pracovní poměr jsem ukončila 12.8.1983, protože jsem byla přijata k dennímu studiu na VŠE. Datum zápisu ke studiu v indexu mám 11.7.1983. Ráda bych se zeptala, od jakého data mi bude započítáno studium na vysoké škole. Děkuji předem.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Pracovní poměr jsem ukončila 12. 8. 1983, datum zápisu ke studiu v indexu mám 11. 7. 1983

Studium se vámi zmiňované době hodnotilo podle § 24 vyhlášky č. 149/1988 Sb., ve znění účinném do 31. 12. 1995. V odst. 2 pak bylo uvedeno:

Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání podle odstavce 1 písm. a) a b) začíná nejdříve od počátku školního roku prvního ročníku školy. Jestliže žák (student) začal plnit studijní povinnosti před tímto dnem, začíná jeho soustavná příprava na budoucí povolání dnem, kdy začal tyto povinnosti plnit.

V § 31 zákona č. 39/1980 Sb., o vysokých školách, ve znění účinném do 9. 5. 1990, bylo uvedeno:

Studium na vysokých školách se uskutečňuje podle jednotlivých školních roků. Školní rok začíná dnem 1. září a končí dnem 31. srpna následujícího roku.

Doba studia by vám měla být zhodnocena od 1. září 1983. Klidně ale zápis k žádosti o důchod doložte –  může se stát, že „někdo“ udělá chybu.