Jak se bude počítat starobní důchod, pokud byl invalidní důchod spočítán z všeobecného vyměřovacího základu?

Otázka:

Příklad – v roce 2018 přiznán ID 1. stupně z nízkého OVZ, procentní část nedosahovala 2634Kč, tj. 1/3 z 45% výpočtového základu 17556Kč, odpovídajícímu VVZ (29979Kč), proto byla upravena na zmíněných 2634Kč. Jak se spočítá OVZ při odchodu do důchodu v letošním roce při způsobu výpočtu z přiznaného ID? Neboli – který vyměřovací základ se bude „přepočítávat“ na loňské peníze – ten skutečný tehdejší OVZ nebo všeobecný (tj. bude se brát průměrná mzda)? Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jak se bude počítat starobní důchod, pokud byl invalidní důchod spočítán z všeobecného vyměřovacího základu?

STOP OVZ výpočet se počítá z OVZ, který byl použit při výpočtu předchozího důchodu. Pokud byl invalidní důchod spočítán z OVZ, který byl stanoven z všeobecného vyměřovacího základu vynásobeného koeficientem…, bude STOP OVZ při výpočtu starobního důchodu spočítán z tohoto OVZ.

V roce 2018 vám nebyl přiznán invalidní důchod z nízkého OVZ, jak uvádíte – z tohoto (svého) OVZ invalidní důchod spočítán nemáte a nebude se z něj ani vycházet při výpočtu starobního důchodu.