Jakým vzorcem se přepočítají koeficienty starších roků?

Otázka:

Dobrý den, mám dotaz na přepočítávací koeficienty vyměřovacích základů. Každý rok k 30.9. vyhlašuje vláda nový. Viděl jsem ale ve vyhlášce, že vyhlásí jen koeficient za poslední rok. Jakým vzorcem se pak přepočítají koeficienty těch starších roků?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jakým vzorcem se přepočítají koeficienty starších roků?

Hodnota, kterou do konce září každého roku schvaluje vláda, je „přepočítací koeficient“. Hodnoty, o kterých píšete vy, se nazývají „koeficienty nárůstu všeobecného vyměřovacího základu“. Jak se počítají, je uvedeno v § 17 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb.:

Koeficient nárůstu všeobecného vyměřovacího základu se stanoví jako podíl všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o dva roky předchází roku přiznání důchodu, vynásobeného přepočítacím koeficientem (odstavec 4), a všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, za který se vypočítává roční vyměřovací základ; tento koeficient se stanoví s přesností na čtyři platná desetinná místa. Koeficient nárůstu všeobecného vyměřovacího základu činí vždy nejméně hodnotu 1.

Např. pro výpočet důchodu v roce 2023 činí výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021 38294 Kč a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021 činí 1,0530 – § 1 nařízení vlády č. 290/2022 Sb. Pokud budete chtít spočítat koeficient nárůstu všeobecného vyměřovacího základu např. pro rok 2005, musíte znát všeobecný vyměřovací základ za tento rok. Ten byl stanoven na 18 809 Kč – § 1 nařízení vlády č. 462/2006 Sb.

Výpočet je pak už jednoduchý:

(38294 x 1,053) / 18809 = 2,1438

Takto ručně se samozřejmě při výpočtu důchodu reálně nepostupuje.