Jak se bude počítat starobní důchod, když budu 9,5 roku před důchodem nepojištěn?

Otázka:

Dobrý den.Mám 9,5 roku do důchodu. Mám odpracováno 37.5 roku. Do té doby chci vycestovat do zahraničí, s tím, že bych si platil pouze zdravotní pojištění. Z jaké částky by se mi po dosažení důchodového věku vypočítával důchod a jde li to tak udělat, popř.jak.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jak se bude počítat starobní důchod, když budu 9,5 roku před důchodem nepojištěn?

Starobní důchod se počítá ze získaných dob pojištění a z vyměřovacích základů (výdělků) získaných v rozhodném období (od r. 1986 do roku předcházejícím roku přiznání důchodu). Stejně tak tomu bude i ve vašem případě. V letech kdy nebudete sociálně pojištěn se vám jako vyměřovací základ bude hodnotit 0 (nula), tj. zhorší se vám průměr ze získaných výdělků a tím i důchod. Dále získáte kratší dobu pojištění.

Pokud tedy nebudete devět let pojištěn, zhoršíte si důchod hned dvakrát:

  1. Získáte kratší dobu pojištění.
  2. Zhoršíte si průměr z výdělků získaných v jiné části rozhodného období.

Výše uvedenému se dá zabránit placením dobrovolného důchodového pojištění.