Pracoval jsem v Etiopii, jaké roky se mi budou počítat na důchod?

Otázka:

Jsem ročník 1953. Přijel jsem do ČR v roce 1993 za účelem sloučení rodiny a od roku 1994 mám české občanství. Pracují tady od září 1993 do teď bez přerušení. Od roku 1991-1993 jsem pracoval v Německu ale peníze co jsem platil, jako důchodové pojištění jsem dostal zpátky. Studoval jsem na VŠ v ČR od roku 1978 až 1983.
Zajímal jsem se o doplacení chybějícího důchodového pojištění, ale dozvěděl jsem se, že jen od roku 1996.
Poradili byste mne prosím, co z toho mně počítá a hlavně o doplacení chybějícího důchodového pojištění. Omlouvám se za kostrbatou češtinu.

Na výzvu doplněno:

Dobrý den,

děkuji za rychlou odpověď.

Pocházím z Etiopie a tam také jsem pracoval před příchodem do Česka popř. do Německa.

Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Pracoval jsem v Etiopii, jaké roky se mi budou počítat na důchod?

Do doby pojištění potřebné pro vznik nároku na starobní důchod a pro výpočet starobního důchodu se vám bude hodnotit doba studia v letech 1978 až 1983 a poté doba zaměstnání do roku 1993. K jiným dobách se přihlížet nebude – s Etiopií nemá Česko uzavřenu smlouvu o sociálním pojištění a je velmi nepravděpodobné, že by někdy mělo. K době pojištění v Německu by se mohlo přihlížet, ale vzhledem k tomu, že jste si nechal vrátit zaplacené pojistné, nebude tomu tak.

Doplatit pojištění je skutečně možnou pouze za dobu od roku 1996. Článek o dobrovolném pojištění naleznete zde.