Jak mám postupovat, abych získala starobní důchod dříve než za dalších 8 let?

Otázka:

Od roku 1993 do 2006 jsem pobírala částečný invalidní důchod. Při žádosti o starobní důchod v roce 2014 mi byl tento zamítnut z důvodu chybějící doby pojištění z doby 1993-2006, právě, kdy jsem byla částečného invalidní. Bylo mi nyni řečeno od ČSSZ, že si mohu doplatit 12 let. Jsem i s manželem 10 let v exekuci. Při přiznání invalidního důchodu mě nikdo nepoučil, že tato doba invalidity se mi nepočítá. ÚP mě evidoval pouze 3 roky od 1990-1993. Ani v době 1993-2006 jsem nepracovala a ani neměla finance na placení sociálního pojištění.
Jak mám postupovat, abych získala starobní důchod dříve než za dalších 8 let?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jak mám postupovat, abych získala starobní důchod dříve než za dalších 8 let?

O své důchodové záležitosti jste se začala zajímat příliš pozdě. Možnosti doplacení pojištění pro vznik nároku na starobní důchod se věnuji v článku o dobrovolném důchodovém pojištění. Žádný jiný “postup” není. Musíte získat potřebnou dobu pojištění, ať už doplacení nebo výkonem činnosti zakládající účast na sociálním pojištění (prací). Až podmínky v článku uvedené splníte, nárok na starobní důchod vám vznikne.