Můžu si ponechat sirotčí důchod, když si podám přihlášku na prezenční studium, jen abych měla potvrzení o studiu?

Otázka:

Dobrý den, je mi 23 let a beru sirotčí důchod poněvadž studuji na VOŠ ve 3. ročníku. Od září chci nastoupit do pracovního poměru, ale zároveň chci jít na kombinované studium dodělat si bakaláře. Tudíž mi nárok na sirotčí zaniká. Můj dotaz zní, zda si můžu ponechat sirotčí když si podám někam přihlášku na prezenční studium, jen abych měla potvrzení o studiu. Já osobně sirotčí nepotřebuji, ale moje mamka by tím ztratila nárok na vdovský..Takže bych měla PP, kombinované studium a potvrzení o prezenčním studiu..

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Můžu si ponechat sirotčí důchod, když si podám přihlášku na prezenční studium, jen abych měla potvrzení o studiu?

Nárok na sirotčí důchod má nezaopatřené dítě, tj. mimo jiné dítě, které se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem. Jistě uznáte, že se „soustavnou přípravu“ se nedá považovat přijetí ke studiu bez dalšího faktického studia.

Pokud něco takového uděláte, můžete se dopustit trestného činu podvodu, za což hrozí vám i vaší matce vrácení neoprávněně vyplacených důchodů (§ 118a zákona č. 582/1991 Sb.), ale vám i trestní stíhání (§ 209 zákona č. 40/2009 Sb.). Dobře zvažte možné rizika, protože šance na odhalení není zas tak malá.