Jak dlouho se vyřizuje námitka proti rozhodnutí o důchodu?

Otázka:

Mám dotaz jaká je doba na vyřízení písemné námitky proti rozhodnutí o starobním důchodu které jsem podal u OSSZ v Liberci dne 30. 9. 2013. Jednalo se mi o nezapočtení doby pracovního poměru v době 1. 7. 1972 – 30. 9. 1974, které jsem doložil originálem pracovní smlouvy, kopií výpovědi a originálem odpovědi organizace na tuto moji výpověď (tato doba nevím z jakého důvodu nebyla mi započtena ČSSZ).

Odpověď:

Jak dlouho se vyřizuje námitka proti rozhodnutí o důchodu?

Vyřízení námitky proti rozhodnutí o přiznání důchodu se řídí správním řádem, ke kterém je uvedeno, že rozhodnuto má být do 30 dnů od podání – ve zvlášť složitých případech se tato lhůta může prodloužit až o 30 dní, příp. pokud je třeba „došetřit rozhodnou skutečnost“, může se řízení prodloužit i o tuto dobu. Rozhodnuto o námitce, která se netýká zdravotního stavu, by tedy mělo být ve většině případů nejpozději do 60 dnů.

Vámi uvedená doba zaměstnání zjevně nebyla zanesena v evidenci ČSSZ, protože váš tehdejší zaměstnavatel nesplnil svoji povinnost a tuto dobu do evidence ČSSZ nezaslal. Proti chybějící době pojištění rozhodně nebylo třeba podávat námitku – ČSSZ nově prokázanou dobu zaměstnání dopočte kdykoliv a rozdíl ve výši důchodu doplatí až 5 let zpětně.