Otázky k přechodu z invalidního do starobního důchodu

Otázka:

Dobrý den,

jsem narozena 21. 4. 1952, bezdětná, nárok na starobní důchod tedy mám 21. 12. 2013 (všechny podmínky starobního důchodu mám splněné, měla jsem již v 07/2011),

– od 07/2011 jsem pobírala 1 rok 3. st. inval. důchodu,

– od 08/2012 až dosud, pobírám 2. st. inval. důchodu.

Po celou dobu jsem nepřerušila zaměst. poměr (nejdříve dlouho nemocenská, pak již normální pracovní poměr). Přečetla jsem poctivě Vaší poradnu a přesto mám následující dotazy:

1) v jedné odpovědi jste napsal tazateli (nárok na starobní důchod tazatele zřejmě 65 let)

Před vašimi 65. narozeninami obdržíte od ČSSZ rozhodnutí, že se vám odnímá invalidní důchod 3. stupně a zároveň, že vám je od 65. narozenin přiznán starobní důchod v dosavadní výši (podle § 61a zákona o důchodovém pojištění). Tato změna probírá bez přepočtu důchodu. Doporučuji vám, abyste si od pojišťovny (příp. zaměstnavatele), která vám náhradu za ztrátu na výdělku vyplácí nechal zaslat potvrzení o výši náhrady v jednotlivých letech a s tímto potvrzením a občanským průkazem se dostavte na OSSZ, kde si požádejte o starobní důchod (jde o jiný druh než je uvedený výše – § 29) od 65 let. Na základě této žádosti ČSSZ důchod přepočítá a je velká naděje, že vám vyjde vyšší, než dosud vyplácený invalidní důchod………..

– následně jsem si přečetla odpověď, že výpočet při kombinaci je velmi komplikovaný – 2 způsoby – výhodnější výše pro mne, (je to opravdu neuvěřitelný text odstavce způsobu výpočtu)

Znamená to, že i když nepožádám o starobní důchod (21.12.2013), že mi ČSSZ automaticky můj nynější inv. důchod 2. st. přepočítá na starobní, tím kombinovaným způsobem, mám  možnost nějaké kontroly?

2) pochopila jsem dobře, že v každém případě, kdybych chtěla do starobního důchodu, nemám o něj žádat  nyní, ale  bude výhodnější odejít do důchodu až  začátkem roku 2014, tak jak píšete:  nyní  není v tuto chvíli možné určit a tuto informaci přinesete  na  web-stránkách  na přelomu září a října 2013 ?  A návaznost na dotaz 1) – přepočítají jej automaticky?

3)  případné navýšení důchodu, resp. přepočítání, lze dle současných podmínek  jen po 360 kal.dnů práce a bude to o 0,4% ….. tedy řádově v desetikorunách ….. z toho mi vyplývá, že  lepší  „ekonomická“ varianta je:  pracovat dokud to lze  a budu žádaná, a k tomu pobírat starobní  – invalidní důchod?

4) měli by mou výši starobního důchodu přepočítat s ohledem na můj stále trvající pracovní poměr, vč, odvodů …..a  měl by tedy být  logicky vyšší, než když jej počítali v r. 07/2011  při udělení i 3.st.invalidity. Je to tak? A řádově rovněž jen o desetikoruny?

Velké díky za odpovědi a hezké léto.

Odpověď:

Otázky k přechodu z invalidního do starobního důchodu

Důchodového věku skutečně dosáhnete 21. 12. 2013. Přesně jsem nepochopil, co myslíte tím, že podmínky starobního důchodu jste měla splněné již v červenci 2011.

1) Pokud si od tohoto data (21. 12. 2013) nepožádáte o starobní důchod Česká správa sociálního zabezpečení vám ho nyní na starobní nepřevede – to probíhá skutečně až v 65 letech (tato změna je bez přepočtu důchodu, jde de facto pouze o přejmenování důchodu). Tazatel tedy ve vámi citované otázce neměl důchodový věk 65 let, ale tato změna se v 65 letech týká každého, kdo má důchodový věk nižší (nebo roven) než 65 let a současně v tomto věku stále pobírá invalidní důchod. Aby došlo k přepočítání důchodu, musíte si o něj aktivně požádat.

2) Jak je uvedeno výše, důchod vám nyní nikdo přepočítávat nebude. Opravdu je nyní vhodné počkat, až budeme znát výpočet na příští rok a podle toho případně podat žádost k datu nároku nebo např. k 2. lednu 2014.

3) Zvýšení důchodu za výdělečnou činnost vykonávanou současné s pobíráním důchodu je skutečně minimální a při těchto úvahách vlastně bezvýznamné. Dle mého názoru je skutečně obecně nejvýhodnější pobírat starobní důchod a současně pracovat. Ve vašem případě (vzhledem k tomu, že pobíráte druhý stupeň invalidity), by nevýhodnost práce nad nárok nebyla taková, ale přesto by se návratnost pohybovala okolo 6 až 7 let (kvalifikovaný odhad).

4) Výpočet starobního důchodu bude probíhat zcela nově s tím, že se provede přepočet, o kterém píšete i ve svém dotazu. Vzhledem k tomu, že se neměnily pouze koeficienty, ale také redukční hranice a další parametry výpočtu, nelze tyto dva výpočty zcela srovnávat. Ve vašem případě je však vysoce pravděpodobné, že starobní důchod vyjde o něco vyšší než před dvěma lety přiznaný invalidní důchod třetího stupně.