Invalidní důchod mi vypočítali jen 6 900 Kč. Z čeho se počítá vyměřovací základ?

Otázka:

Dobrý den. Byl mi přiznán ID 3 stupně. Jeho částka pokud tomu dobře rozumím je 6900.
Otázka…podle čeho se prosím počítá onen „vyměřovací základ?“. Popřípadě, jak bych si to mohl „prověřit“ sám? Jelikož podle rozhodnutí mi to vypočetli z částky cca. 7900 korun, což mi přijde strašně divné. Důchod pak činí 3900+3012.
Děkuji za případnou odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Invalidní důchod mi vypočítali jen 6 900 Kč. Z čeho se počítá vyměřovací základ?

Vyměřovací základ se z ničeho nepočítá. Vyměřovací základ je částka, která odpovídá hrubé mzdě, příp. určenému vyměřovacímu základu u osob samostatně výdělečně činných.

Pokud máte na mysli osobní vyměřovací základ (OVZ), tak ten se počítá z vyměřovacích základů (výdělků) z rozhodného období. Rozhodné období začíná rokem, kdy vám bylo 19 let, nejdříve ale rokem 1986. OVZ je zjednodušeně řečeno průměrný měsíční výdělek v současné hodnotě peněz. Podrobněji výpočet vysvětluji na stránce o výpočtu starobního důchodu (princip je stejný jako u invalidního důchodu).

Jako laik nemáte dle mého názoru šanci si invalidní důchod sám spočítat. Co můžete udělat, je zkontrolovat si, zda jsou na osobním listu důchodového pojištění uvedeny všechny doby pojištění (především zaměstnání),které jste získal. Takto nízký důchod buď značí, že vám nějaká doba (např. zaměstnání) chybí, nebo že jste dosud moc dob pojištění nezískal (moc toho neodpracoval). V chybějících dobách se vám žádný vyměřovací základ nehodnotí (počítá se „nula“), což zapříčiní, že se výdělky z jiných období rozpočítají a sníží se průměr (OVZ). Navíc máte mále let pojištění, což je zřejmé z toho, že procentní výměra důchodu (3012 Kč) není ani 40 % výpočtového základu.