Invalidní důchod a podnikání nebo DPČ nad nárok

Otázka:

Přeji dobrý den pane Mařík,
předem mockrát děkuji za Vaše odpovědi, na moje otázky uvedené níže.

V současné době pobírám invalidní důchod I. st. a podporu v nezaměstnanosti. Vedený na ÚP mohu být až do termínu řádneho odchodu do důchodu, tj. do 21.7.2015, nebo i déle. Rád bych ještě pracoval na procenta, ale zatím nemohu sehnat práci jako zaměstnanec. Moje otázky jsou:

1. Pokud si zřídím živnost, bude pro mne jako inv. důchodce podnikání vedlejší činností a tak v prvním roce podnikání, tj. v r. 2015, nemusím odvést na soc. pojištění nic pokud zisk za rok 2015 bude nižší než 63 865 Kč . Pokud by se mi tedy vůbec nezadařilo a zisk by byl třeba i nula, pak se ptám, zda toto období podnikání v roku 2015 (např. při vzniku podnikání od 1.5.2015) se mi bude počítat jako pojištění na důchod a pak po termínu 21.7.2015 jako práce na procenta.
A také, jak je to s odvodem zdravotního při nulovém zisku podnikajícího inv. důchodce, zda se odvádí něco a kolik?

2. Varianta druhá, pokud by se mi např. od 22.7.2015 podařilo zaměstnat na Dohodu o prac. činnosti se mzdou vyšší než 2500 Kč (tedy s povinným odvodem soc. a zdrav. pojištění), ale vzhledem k vykonané práci by skutečná výplata byla pouze 1000 Kč, pak by se soc. a zdrav. odvedlo pouze z této částky. Dotaz zní, zda by se mi při takto nízkém odvodu pojištění započetla tato doba zaměstnání na procenta.

Odpověď:

Invalidní důchod a podnikání nebo DPČ nad nárok

V případě, že budete podnikat jako osoba samostatně výdělečně činná, bude se vám tato doba hodnotit (ať už před vznikem nároku na starobní důchod nebo po něm) pouze v případě, že bude odvedeno (zaplaceno) sociální pojištění. Pokud by vám nevznikla povinnos platit si pojištění a pojištění nebylo zaplaceno, doba by se vám při výpočtu nehodnotila (ani před ani po nároku).

Zdravotní pojištění je v případě, že je činnost vykonávána jako vedlejší z důvodu pobírání invalidního důchodu, placeno podle výše “zisku”. Pokud byste byl na “nule”, zdravotní pojištění byste neplatit. Já se však zaměřuji na důchody a sociální pojištění, proto raději tuto situaci konzultujte na své zdravotní pojišťovně.

Pokud by byla dohoda o pracovní činnosti uzavřena na částku alespoň 2.500 Kč a tudíž vám v měsící, kdy jste si tuto částku nevydělal, stejně vznikla účast na pojištění (tzv. zaměstnání malého rozsahu), byl byste sociálně pojištěn i při nižším výdělku. Jednoduše řečeno, pokud vznikne účast na pojištění, doba je pojištěná při výdělku 1.000 Kč i 100.000 Kč (pochopitelně se hodnotí jiný vyměrovací základ – výdělek).