Invalidní důchod 3. stupně a práce nad nárok

Otázka:

1. Lze po dovršení důchodového věku pracovat na procenta i při současném pobíraní ID III. stupně?
2. Bude mi pak po každých 3 měsících (vždy po získání 1,5 % zvýhodnění) upravován pobíraný ID III. st. ?
3. Pokud po 1 roce od dovršení důchodového věku ukončím prac. poměr, mohu pak zažádat o starobní důchod k datu ukončení prac. poměru a bude mi při výpočtu tohoto starobního důchodu započítano zvýhodnění 6% získaných za rok přesčasové práce?
4. Pokud by mi vypočítaný starobní důchod vyšel vyšší než v tu dobu pobíraný ID III. st., budu dále pobírat až do dovršení 65 let ID III. st. s částkou vypočítaného vyššího starobního důchodu?

Odpověď:

Invalidní důchod 3. stupně a práce nad nárok

Na všechny vaše otázky by šlo poměrně stručně odpovědět 1. – 4. NE, podívejme se však na ně podrobněji:

1. Ne, nic takového není možné, neboť zákon o důchodovém pojištění ve svém § 34 odst. 2 jasně uvádí, že „pracovat na procenta“ může jen ten, kdo nepobírá starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně.

2. Ne, přiznaný invalidní důchod jakéhokoliv stupně se nikdy nepřepočítává z důvodu další výdělečné činnosti. To platí pro dobu výdělečné činnosti před dosažením důchodového věku i po jeho dosažení.

3. Ne, již z mojí odpovědi u bodu 1 je asi zřejmé, že toto není možné. V případě poživatele invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně se doba po dosažení důchodového věku hodnotí stejně jaké doba před dosažením důchodového věku, tj. 1,5 % za každých 365 dní. Tímto postupem tedy získáte 1,5 % výpočtového základu navíc, nikoliv 6 %.

4. Ne, pokud si požádáte o starobní důchod a jeho výše bude ke dni přiznání vyšší, než bude k danému dni výše invalidního důchodu, bude vám přiznán starobní důchod a stejným dnem vám bude invalidní důchod odebrán. Nadále tedy již budete pobírat starobní důchod, nikoliv invalidní.

Otázka doplněna:

Přeji dobrý den pane Maříku a mockrát děkuji za Vaše vyčerpávající odpovědi, na moje otázky uvedené v dotazu.

Z Vašich odpovědí mi vyplynuly ještě doplňující otázky a prosil bych Vás opět o odpověď.

1. Rozumím tomu tedy správně, že při pobírání invalidního důchodu III. st. a současné výdělečné činnosti zakládající účast na důchodovém pojištění, za každý rok práce přesčas od data dosažení důchodového věku získávám 1,5% zvýhodnění, které mohu uplatnit až při požádání o starobní důchod?

2. Neumím ovšem vyřešit můj případ, když při pobírání invalidního důchodu III. st. dosáhnu důchodového věku dne 21. 7. 2015 a k tomuto datu mi bude chybět k získání celého roku pojištění 106 dní.
Mohu nadpracovat při pobírání invalidního důchodu III. st. pouze tyto dny a tak dokončit celý rok pojištění a tím získat 1,5 % zvýhodnění nebo musím od 21. 7. 2015 pracovat ještě celý rok, tedy 365 dní a až tehdy získám 1,5 % zvýhodnění?
Získané zvýhodnění 1,5 % bych pak hned uplatnil při požádání o starobní důchod.

3. Pokud by nešlo odpracovat pouze těch 106 dní (viz bod 2), je možná také varianta nějakým způsobem pozastavit pobírání invalidního důchodu III. st. k datu 21. 7. 2015 (jakým?), pak 90 dní pracovat jako práci přesčas bez pobírání invalidního důchodu a takto získat 1,5 % (tak jak je to u starobního důchodu), pak hned požádat o starobní důchod a uplatnit 1,5 % zvýhodnění?

Předem děkuji za Vaše odpovědi.

Odpověď doplněna:

1. Ano, přesně tak. Doba pojištění se před i po dosažení důchodového věku hodnotí totožně, tj. 1,5 % za každých 365 dní.

2. Po dosažení důchodového věku nemusíte získávat 365 dní „od začátku“, ale dny po nároku se přičtou k době pojištění před vznikem nároku na důchod. Pokud vám tedy do získání dalšího roku pojištění chybí 106 dní, stačí získat těchto 106 dní.

3. Vzhledem k odpovědi v bodu 2 je moje odpověď zřejmě bezpředmětná, ale toto možné není a dle mého názoru by se tento postup ani nevyplatil, stejně jako se nevyplatí u člověka, který žádný důchod nepobírá.