Invalidní důchodce: Co se stane, když nesplním potřebnou dobu na starobní důchod?

Otázka:

Dobrý den, zajímá mě, pokud člověk nemá léta do důchodu (kvůli práci většinou na dohodu a při pobírání invalidního důchodu 1. stupně), znamená to, že ho vůbec nedostane, nebo ano, ale, pouze nějaký základ? Mám na mysli starobní důchod. Děkuji.

Odpověď

Invalidní důchodce: Co se stane, když nesplním potřebnou dobu na starobní důchod?

Na posuzování vzniku nároku na starobní důchod nemá pobírání invalidního důchodu prvního nebo druhého stupně žádný vliv. Pokud poživatel invalidního důchodu prvního nebo druhého stupně nesplní podmínky pro vznik nároku na starobní důchod, uvedené v článku o nároku na starobní důchod, starobní důchod mu nebude přiznán. 

Pokud tomu bude zdravotní stav důchodce odpovídat, bude i nadále pobírat invalidní důchod, který se v 65 letech (příp. později, pokud je důchodový věk vyšší) přejmenuje na starobní – jeho výše se však nepřepočítá.