Starobní důchod v 65 letech u invalidního důchodce

Otázka:

Dobrý den. Mám invalidní důchod 3. stupně. Slyšel jsem, že až dovrším 65 let, to je letos v červenci, se mi invalidní změní na starobní důchod. Co je na tom pravdy? Děkuji.

Odpověď:

Starobní důchod v 65 letech u invalidního důchodce

Ano v 65 letech vám bude invalidní důchod přetransformován na starobní. Výše důchodu se v tomto případě nemění.

Tuto změnu provedete Česká správa sociálního zabezpečení z moci úřední. Změna vychází z ust. § 61a zákona o důchodovém pojištění:

(1) Nárok na invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně a nárok na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně pojištěnce, který nebyl účasten důchodového spoření, zaniká dnem, kterým jeho poživatel dosáhl věku 65 let nebo důchodového věku, je-li důchodový věk vyšší než 65 let; tímto dnem vzniká tomuto poživateli nárok na starobní důchod.

(2) Starobní důchod, na který vznikl nárok podle odstavce 1, náleží ve výši, v jaké náležel dosavadní invalidní důchod.

Pokud jste tak ještě neučinil, doporučuji vám požádat o starobní důchod k datu dosažení vašeho důchodového věku.