Bude v roce 2020 ještě vyplácena mimořádná částka 1000,- Kč při dovršení věku 85 let?

Otázka:

Bude v roce 2020 ještě vyplácena mimořádná částka 1000,- Kč při dovršení věku 85 roku a od kterého data- asi až po datu narození ?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Bude v roce 2020 ještě vyplácena mimořádná částka 1000,- Kč při dovršení věku 85 let?

Důchody se od 85 let o 1.000 Kč zvyšují na základě § 67a odst. 1 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb. Toto ustanovení zákona o důchodovém pojištění zůstává i nadále v platnosti a i nadále se podle něj budou zvyšovat důchody o 1.000 Kč od splátky důchodu v měsíci, ve kterém důchodce dosáhl 85 let.