Invalidní důchod 3. stupně a práce nad nárok

Otázka:

Pobíral jsem invalidní důchod a při něm jsem pracoval o odchod do starobního důchodu jsem požádal až při dovršení 65.let počítá se mi doba od okamžiku nároku na starobní důchod jako práce na% ? Za případnou odpověď předem děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Invalidní důchod 3. stupně a práce nad nárok

Poživatel invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně nemá hodnocenu dobu práce na procenta stejně jako ostatní, tj. zvýšením o 1,5 % výpočtového základu za každých 90 dní, ale pouze o 1,5 % výpočtového základu za 365 dní. Tato doba se tedy hodnotí stejně jako v době do dosažení důchodového věku – § 34 odst. 6 zákona č. 155/1995 Sb.