Horník s invalidním důchodem, náhradou za ztrátu na výdělku. Jak se bude počítat starobní důchod?

Otázka:

dobry den,jsem ročník 1957,odpracovano v dole 22 let z toho 17 let +naplněná expozice do roku 1992. zároven častečný důchod 1 stupně ,následně renta také přiznán v roce 1992 ,celkem pojišteno 37 let včetne UP a dobrovolné pojištení.jakýmvýpočtem se mi bude počítat starobní důchod,jdu na podzim 2022

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Horník s invalidním důchodem, náhradou za ztrátu na výdělku. Jak se bude počítat starobní důchod?

Jak se počítá starobní důchod při předchozím pobírání invalidního důchodu, vysvětluji v tomto článku. Tzv. STOP OVZ výpočet se provádí z výdělků, ze kterých vám byl spočítán invalidní důchod. Vzhledem k tomu, jaké měly horníci mzdy v 80. letech, se dá předpokládat, že tento způsob výpočtu pro vás bude nejvýhodnější.

ČSSZ ale provede i klasický výpočet, při kterém vezme do úvahy všechny získané vyměřovací základy od roku 1986 (výdělky, náhrada za ztrátu na výdělku, do roku 1995 i částečný invalidní důchod, dobrovolné důchodové pojištění) a z těch spočítá důchod „klasickým“ způsobem. Pokud by tímto způsobem provedený výpočet vyšel lepší, bude důchod přiznán v této výši, ale to nepředpokládám.

Otázka doplněna:

dobrý den,ješte dotaz, měli by mi udělat i vypočet hornický ten jste neuvedl.

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Ano, tomuto druhu výpočtu jsem se vyhnul záměrně, protože z vašeho dotazu nebylo patrné, kolik dní zaměstnání a v jaké kategorii jste získal. Věta „odpracovano v dole 22 let z toho 17 let“, je pro mě matoucí. Co bylo 17 let?

Pokud jste pracoval v I. AA a získal jste alespoň 15 let zaměstnání v I. AA kategorii, bude proveden i vámi zmiňovaný výpočet.