Hodnocení doby studia od 15 do 18 let u důchodu přiznaného v r. 1995

Otázka:

Do důchodu jsem šla v r. 1995 a nebyly mi započítány roky studií od 15 do 18 let. Školu jsem řádně dokončila a vysvědčením doložila.

Odpověď:

Hodnocení doby studia od 15 do 18 let u důchodu přiznaného v r. 1995

V tomto směru je váš výpočet důchodu proveden správně – do konce roku 1995 se důchody počítali podle zákona č. 100/1988 Sb., a dle tohoto zákona se doba zaměstnání, učení ani studia před 18. rokem nehodnotila.