Evidence na úřadu práce v souběhu s jinou dobou

Otázka:

Dobrý den,to,že jsem důchodově pojištěna,když jsem vedena v evidenci uchazečů na Úřadě práce a současně jsem pečující osoba(maminka pobírá příspěvek na péči ve 2až 4 stupni),to vím.Můžete mi,prosím,ale vysvětlit(včera jsem četla v článku větu,paragraf 5,odst.2a),věta dlouhá,nebudu ji psát celou,jak je myšleno…….a nezapočítává se do ní jiná náhradní doba pojištění nebo doba pojištění,které se kryjí s dobou,po kterou je osoba vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání.Píšete,že si myslíte,že ta věta není nijak nesrozumitelná,rozumím v ní všemu,kromě toho,co jsem psala.Děkuji,s pozdravem

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Evidence na úřadu práce v souběhu s jinou dobou

O srozumitelnosti jsem psal o větě, kde je vysvětleno, že před 55. rokem se hodnotí pouze jeden rok evidence na úřadu práce.

V případě péče o osobu závislou na péči jiné osoby, se tato péče hodnotí za podmínek uvedených v tomto článku.

Vámi citovaná část věty zajišťuje, že v případě souběhu evidence na ÚP s jinou dobou pojištění nebo náhradní dobou pojištění (právě například dobou péče), evidence “předskočí” před dobu péče. Kdyby v zákoně tato část nebyla, měla by péče před evidencí na úřadu práce přednost (protože se hodnotí plně, úřad práce jen na 80 %). Evidence na úřadu práce by tak byla péčí de facto vymazána.

Např.: Budete v evidenci úřadu práce od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2016 (sedm let). 55 let vám bylo také 1. 1. 2010 a pečovala jste od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2016 (tři roky). Pokud by vámi citovaná část věty v zákoně nebyla, hodnotila by se vám péče od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2016 a ze stejného období i evidence na úřadu práce (hodnotí se poslední období evidence). Kvůli souběhu by měla přednost péče a evidence na úřadu práce by se nijak při výpočtu neprojevila. Vámi uvedená část věty zajišťuje, že se hodnocená doba evidence na úřadu práce přesune před dobu péče. Při výpočtu důchodu by se pak hodnotila doba evidence na úřadu práce od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2013 a doba péče od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2016. Ve výsledku pak získáte více doby pojištění.