Důchod a zamítnutá námitka. Jak se mohu bránit?

Otázka:

Dobrý den, měla jsem 5 let invalidní důchod III. stupně. Pak i přes stálé zdravotní problémy mi byl snížen na I. st. Po zhoršení zdravotního stavu zvýšen na II. st. Podala jsem námitku – zapsány jen zprávy znevýhodňující mé posouzení na III. stupeň invalidního důchodu. U LPS opsán posudek, opět vynechány zprávy odborných lékařů. Mám nějakou naději v případě žaloby, nebo jak se mohu bránit? Děkuji.

Odpověď:

Důchod a zamítnutá námitka. Jak se mohu bránit?

Vaší jedinou další možností, jak se bránit proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení o zamítnutí námitky, je podat žalobu k místně příslušnému krajskému soudu a to ve lhůtě do dvou měsíců od obdržení rozhodnutí o zamítnutí námitky (o tomto budete poučena v tomto rozhodnutí). Jak je uvedeno výše, jedná se o žalobu. Proto vám doporučuji, poradit se o formě a způsobu podání s advokátem.

Jaká je vaše naděje na vítězství v soudním sporu s ČSSZ, opravdu nedokáži zhodnotit.