DPN by mohla pokračovat,pokud není diagnóza totožná s invaliditou

Otázka:

Dobrý den od 12.3 jsem na DPN až doposud.V době pobírání nem.davek mě byla přiznána invalidita1.stupne.Invalidita byla přiznána na jinou diagnózu než je DPN.Dle posudkoveho lékaře musí být DPN ukončena.Stale mám problémy mám po artroskopicke operaci ramene ruka stále bolí již 5 měsíců chodím k neurologovi a bolesti mám stale neuropatie.Nejsem doleceny lékař i přesto ukončí DPN.Dle pracovnic MSSZ mě bylo sdeleno,ze DPn by mohla pokracovat,pokud neni diagnóza totožná s invaliditou.Na koho se obrátit zda posudkovy lékař postupoval správně.Mam nastoupit do práce ruka bolí a mám obavy z toho že to nezvládnu co se týká fyzické práce.Manipuluji s těžkými břemeny cca do 50 kg.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

DPN by mohla pokračovat,pokud není diagnóza totožná s invaliditou

Pro váš případ jsou zásadní dva následující paragrafy:

§ 65 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění (především poslední věta):
Invalidní důchod se nevyplácí po dobu výplaty nemocenského a po dobu poskytování náhrady mzdy, platu nebo odměny nebo sníženého platu nebo snížené odměny anebo služebního příjmu nebo náhrady ve výši platu (dále jen „náhrada mzdy“) v době dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, pokud den vzniku invalidity spadá do období dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, které jsou důvodem výplaty nemocenského nebo pobírání náhrady mzdy. Pro účely věty první se za výplatu nemocenského považují i dny, po které se nemocenské nevyplácí osobě samostatně výdělečně činné, která je účastna nemocenského pojištění, podle § 23 zákona o nemocenském pojištění v prvním období dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, a dny, po které se nemocenské nevyplácí z důvodu porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce, a za pobírání náhrady mzdy se považují i první 3 dny, po které se náhrada mzdy nevyplácí, a dny, po které se náhrada mzdy neposkytuje z důvodu porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce. Pro účely věty první se za dočasnou pracovní neschopnost nepovažuje dočasná pracovní neschopnost, která se považuje za pokračování předchozí dočasné pracovní neschopnosti, která byla ukončena z důvodu, že pojištěnec byl uznán invalidním pro invaliditu prvního nebo druhého stupně.

A § 57 odst. 1 písm. g) zákona o nemocenském pojištění:
Ošetřující lékař rozhodne o vzniku dočasné pracovní neschopnosti pojištěnce, který byl uznán invalidním v prvním nebo druhém stupni, pokud u tohoto pojištěnce v den, který bezprostředně následuje po dni, jímž byla ukončena dočasná pracovní neschopnost podle § 59 odst. 2, nastala nebo trvá jiná porucha zdraví, než která byla důvodem uznání dočasné pracovní neschopnosti, anebo nastaly nebo trvají jiné důvody, které by odůvodňovaly uznání dočasné pracovní neschopnosti, a tato porucha nebo tyto důvody neumožňují pojištěnci vykonávat pojištěnou činnost.

Aby mohla dočasná pracovní neschopnost dále pokračovat, musí být vystavena na jinou diagnózu, než současná “neschopenka”. To na jakou diagnózu byla uznána invalidita v tomto případě není podstatné (protože se vzájemně posuzují diagnózy k neschopenkám).

Pokud nastoupíte do zaměstnání a následně budete opět uznán dočasně práce neschopným, je jedno, na jakou diagnózu to bude.