Dotaz k optimálnímu využití období od 1.1.2016 do 31.5.2017 pro stanovení výše důchodu

Otázka:

Dobrý den,
Moje vstupní údaje jsou následující:
Datum narození 15.6.1958.
Vznik nároku na starobní důchod 15. duben 2022.
Vznik nároku na předdůchod 15. duben 2017.
Možnost odchodu do předčasného starobního důchodu 15. červen 2018.
Od 1.6.2017 do 31.5.2021 chci čerpat čtyřletý předdůchod a někdy v období od 31.1.2019 do 20.1.2021 do uvažuji od odchodu do předčasného důchodu.
Díky Vaší poradně jsem zjistil, že po dopočtu ke dni 31.12.2015 získám celkem 14836dní pojištění, což je 40 let a 236 dní pojištění.
K 31.12.2015 mi skončí dohoda o pracovní činnosti na zkrácený pracovní úvazek s měsíční odměnou 2.520,-Kč, která mi jako jediná forma příjmu zajišťuje moji účast na pojištění.
Mám dotaz na to, jak bych měl, pro stanovení výše důchodu, co nejlépe využít období od 1.1.2016 do 31.5.2017 tj. zbývajících 17měsíců do mého nástupu na předdůchod.
Protože na úřadu práce jsem byl již evidován 15 měsíců a už se tam po negativních zkušenostech nechci NIKDY vracet, tak mi, dle mého názoru, zbývají pouze ČTYŘI NÁSLEDUJÍCÍ ALTERNATIVY.
1. ALTERNATIVA = od 1.1.2016 do 31.5.2017 DOHODU O PRACOVNÍ ČINNOSTI NEUZAVŘU a NEBUDU si PLATIT DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. Ke dni 31.5.2017 takto získám celkem 14836dní pojištění, což je 40 let a 236 dní pojištění (tj. stejně jako k 31.12.2015). V registru své zdravotní pojišťovny budu veden jako osoba bez zdanitelných příjmů s nutností placení zdravotního pojištění (v r.2016 ve výši 1337,-Kč měsíčně).
2. ALTERNATIVA= od 1.1.2016 do 31.5.2017 DOHODU O PRACOVNÍ ČINNOSTI NEUZAVŘU a BUDU SI PLATIT MINIMÁLNÍ DOBROVOLNÉ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ (v r.2016 ve výši 1891,-Kč měsíčně tzn.minálně 32.147,-Kč celkem). Vznikne mi takto účast na pojištění a k 31.5.2017 získám 42 let a 23 dní pojištění. V registru své zdravotní pojišťovny budu jako samoplátce, veden jako osoba bez zdanitelných příjmů s nutností placení zdravotního pojištění (v r.2016 ve výši 1337,-Kč měsíčně).
3. ALTERNATIVA = od 1.1.2016 do 31.5.2017 UZAVŘU NOVOU DOHODU O PRACOVNÍ ČINNOSTI (DPČ) na zkrácený pracovní úvazek s měsíční odměnou 2.520,-Kč. Vznikne mi takto účast na pojištění a k 31.5.2017 získám 42 let a 23 dní pojištění. Odhaduji, že spolu se zaměstnavatelem takto odvedeme u DPČ na sociální pojištění za těchto 17měsíců celkem cca 13.500,-Kč. Nízký příjem z DPČ (42.840,-Kč celkem za 17měsíců) mi zřejmě také „pokazí“ osobní vyměřovací základ (pro příklad jej, prosím, uvažujme v úrovni cca dvojnásobku nové průměrné mzdy pro rok 2016).
4. ALTERNATIVA = od 1.1.2016 do 31.5.2017 budu aktivovat doposavad pozastavené živnostenské podnikání jako osoba samostatně výdělečně činná. Budu platit minimální zálohu na důchod.pojistné pro rok 2016, která činí 1972,-Kč. Vznikne mi takto účast na pojištění a k 31.5.2017 získám 42 let a 23 dní pojištění. Minimální záloha na zdravotní pojištění pro rok 2016 činí 1823,-Kč. Odhadovaný roční vyměřovací základ budu mít v maximální výši cca 81000,-Kč.

Prosím o radu a Vaše kvalifikované posouzení, která z těchto čtyř alternativ by pro mne byla při stanovení výše důchodu nejvýhodnější.
Děkuji předem za Vaši ochotu a vstřícnost při zpracování odpovědi na moji výše
uvedenou otázku.

Odpověď:

Dotaz k optimálnímu využití období od 1.1.2016 do 31.5.2017 pro stanovení výše důchodu

Z hlediska výše vašeho budoucího starobního důchodu bych vyloučil variantu č. 1, která by znamenala nejnižší důchod ze všech čtyř výše uvedených variant. Zbývající varianty 2 až 4 jsou v zásadě srovnatelné (co se výše důchodu týče), neboť získáte stejnou dobu pojištění a rozdíl ve vyměřovacích základech u těchto variant je velmi malý. Z těchto tří bych tedy volil nejlevnější možnost, kterou je dohodat o pracovní činnosti.

Varianta 1 – získáte o dva roky méně a nulovým vyměřovacím základem se snížíte osobní vyměřovací základ (OVZ – průměrný měsíční výdělek)

Varianta 2 – velmi podobná variantě 4, ale levnější (sociální pojištění by bylo srovnatelné, ale zdravotní by u č. 4 bylo vyšší). Volil bych ji jako druhou možnou variantu po č. 3, pokud byste chtěl vyšší vyměřovací základ. Nicméně počítejte, že rozdíl na důchodu oproti č. 3 bude nejvýše v desetikorunách.

Varianta 3 – dle mého názoru nejlepší, protože vám zajistí 42 let pojištění a rozdíl ve výši důchodu oproti “dražším” variantám č. 2 a 4 bude velmi malý.

Varianta 4 – v zásadě stejná jako č. 2, ale složitější a dražší.

Otázka doplněna:

Dobrý den,
děkuji za rychlé zpracování vašich velmi kvalifikovaných odpovědí na můj „Dotaz k optimálnímu využití období od 1.1.2016 do 31.5.2017 pro stanovení výše důchodu“. Mám na Vás, prosím, ještě jednu návazně související otázku:
Která z níže uvedených variant BY BYLA PRO MĚ NEJVÝHODNĚJŠÍ (NEJLEVNĚJŠÍ MOŽNOST) k tomu, ABYCH SI ZAJISTIL DALŠÍ DOBU POJIŠTĚNÍ i v období při POBÍRÁNÍ PŘEDDŮCHODU od 1.6.2017.
Varianta 2 = od 1.6.2017 si budu platit minimální dobrovolné důchodové pojištění (zdravotní pojištění za mě bude platit stát).
Varianta 3 = od 1.6.2017 budu mít dohodu o pracovní činnosti (DPČ) na zkrácený pracovní úvazek s měsíční odměnou 2.520,-Kč.
Varianta 4 = od 1.6.2017 budu aktivovat doposavad pozastavené živnostenské podnikání jako OSVČ.
Předpokládám, že si při podání žádosti o předčasný důchod požádám o vyloučení těchto „výdělků“ (vyměřovacích základů).
Předem děkuji za Vaši pomoc při zpracování odpovědi na moji výše uvedenou otázku.

Odpověď doplněna:

V zásadě platí stejná varianta jako v mé předchozí odpovědi výše. V době pobírání předdůchodu je varianta č. 3 nejvhodnější, neboť vám “nejlevněji” zajistí získání další doby pojištění a nízké vyměřovací základy vám vzhledem k tomu, že si je necháte vyloučit nijak neublíží.

Trvání účasti na pojištění je opět vhodné načasovat tak, abyste získal celý rok doby pojištění. Pokud byste byl pojištěn až do 30. 1. 2019 (do předčasného důchodu byste odešel od 31. 1. 2019), získal byste 43 let a 267 dní. Celých 43 let získáte již 8. 5. 2018 a bylo by zbytečné být i nadále účasten pojištění (pozor však na nutnost dále platit zdravotní pojištění). DPČ by pak stačilo ukončit např. na konci května 2018.