Odešla jsem do důchodu v roce 2017 a nebyly mi započteny výdělky z tohoto roku

Otázka:

Mám následující dotaz:
Starobní důchod jsem začala pobírat od března 2017 s tím, že jsem dále pokračovala v pracovním poměru, a to až do konce července 2017 a od 1.8.2017 jsem tedy odešla do starobního důchodu. Výpočet výše důchodu mi byl proveden z výdělků do března 2017. Výdělky za období duben-červenec se tedy do výše mého důchodu nepromítly. Jednalo se o poměrně vysokou částku. Obdržela jsem od zaměstnavatele potvrzení o výši těchto výdělků i pro účely důchodu. Můžete mi, prosím, poradit, zda mohu požádat o přepočet důchodu, tak aby se mi do jeho výše event. promítly i výdělky za období duben-červenec 2017, kdy jsem byla stále v pracovním poměru na dobu neurčitou. Děkuji předem

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Odešla jsem do důchodu v roce 2017 a nebyly mi započteny výdělky z tohoto roku

Při výpočtu důchodu se hodnotí vyměřovací základy (výdělky) z tzv. rozhodného období. To začíná rokem 1986 a končí rokem, který předchází roku přiznání důchodu. Ve vašem případě byl tedy starobní důchod spočítán z výdělků z let 1986 až 2016 a výdělky roku 2017 (už od ledna) žádný vliv na výpočet důchodu neměly.

„Odejít do starobního důchodu“ není termín, který by byl jakkoliv rozhodující pro výpočet starobního důchodu. Důležité je datum přiznání důchodu. Navíc i „poměrně vysoká částka“, která by spadala do rozhodného období by výpočet důchodu ovlivnila v v jednotkách korun, nejvýše v nízkých desítkách korun.