Zvýšení důchodu za každých 90 dní, když rok má 365 dní?

Otázka:

Jak se počítají dny při práci na procenta. Za 90 dnů je zvýšení o 1,5%, tzn. za rok jsou to 4 období po 90 dnech. Kalendářní rok má 365 dnů, tzn. že když pracuji rok na procenta a datum vzniku nároku na důchod byl 20.1.2016, takže zvýšení o 4 období 90 dnů nastalo již 15.1.2017 a mohu tak požádat o důchod vč.zvýšení. Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Zvýšení důchodu za každých 90 dní, když rok má 365 dní?

Zvýšení důchodu za výdělečnou činnost vykonávanou po vzniku nároku na důchod náleží za každých 90 dní této činnosti. Pokud jste dosáhl důchodového věku 20. 1. 2016, získáte 4 devadesátidenní období k 14. 1. 2017 (rok 2016 měl 366 dní). Toto platí v případě, že jste od vzniku nároku na důchodu nemarodil. Další data jsou ve vašem případě následující:

19.4.2016 1,5%
18.7.2016 3,0%
16.10.2016 4,5%
14.1.2017 6,0%
14.4.2017 7,5%
13.7.2017 9,0%
11.10.2017 10,5%
9.1.2018 12,0%
9.4.2018 13,5%
8.7.2018 15,0%
6.10.2018 16,5%
4.1.2019 18,0%
4.4.2019 19,5%
3.7.2019 21,0%