Příklad výpočtu doby pojištění: Vysoká škola, vojna, OSVČ, úřad práce

Otázka:

Dobrý den,
Moje vstupní údaje jsou následující:
Datum narození 15.6.1958
Vznik nároku na starobní důchod 15. duben 2022
Vznik nároku na předdůchod 15. duben 2017
Možnost odchodu do předčasného starobního důchodu 15. červen 2018
Přehled dob pojištění mám v následující časové skladbě:
1. Studium – střední průmyslová škola = od 1.9.1973 do 11.6.1977 (18.narozeniny 15.6.1976).
2. Prázdniny mezi stř.školou a vysokou školou = od 12.6.1977 do 31.8.1977.
3. Studium – vysoká škola = od 1.9.1977 do 24.6.1982.
4. Prázdniny po vysoké škole = od 25.6.1982 do 31.8.1982.
5. Jednoměsíční zaměstnání před nástupem na jednoroční základní vojenskou službu od 1.9.1982 do 30.9.1982.
6. Jednoroční základní vojenská služba od 1.10.1982 do 30.9.1983
(můj pracovní poměr po dobu vojny stále trval bez přerušení).
7. Zaměstnání a OSVČ od 1.10.1983 do 31.5.2014 = Měl jsem plynulou návaznost bez časových mezer
8. Úřad práce = od 1.6.2014 do 14.9.2015 jsem byl evidován na úřadu práce (cca 15,5měsíce). Ke 14.9.2015 totiž podávám na úřad práce žádost o ukončení vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání.

Následně mám v úmyslu se ve lhůtě předepsané zákonem zaevidovat na předmětné zdravotní pojišťovně jako osoba bez samostatných zdanitelných příjmů.

Dle informativního osobního listu důchodového pojištění a po přičtení pěti měsíců v lednu až květnu 2015 jsem měl k 31.5.2014 celkový počet evidovaných dob 40,37roků a z toho náhradní doba pojištění u mě činila 8,34roků (studium SŠ a VŠ a zákl.vojen.služba).

Prosím o Vaši pomoc při STANOVENÍ SPRÁVNÝCH POČTŮ DNŮ k HODNOCENÍ MÝCH DOB POJIŠTĚNÍ ke dni 15.9.2015 pro VÝPOČET VÝŠE DŮCHODU.
Děkuji předem za Vaši ochotu a vstřícnost při zpracování odpovědi na moji výše uvedenou otázku.

Odpověď:

Příklad výpočtu doby pojištění: Vysoká škola, vojna, OSVČ, úřad práce

Výpočet doby pojištění pro stanovení výše starobního důchodu bude ve vašem případě následující:

1.9.1973 – 14.6.1976 –  100 %  – 1018 dní –  studium do 18 let

15.6.1976 – 14.6.1982  80 %  1752,8 dní –  prvních 6 let studia po 18. roce

1.9.1982  – 31.5.2014  – 100 % –  11596 dní –  zaměstnání, vojna, OSVČ

1.6.2014 – 14.9.2015 –  80 % –  376,8 dní –  úřad práce

Celkem tedy ke dni odhlášení z úřadu práce získáte 14744 dní pojištění, což je 40 let a 144 dní pojištění.

Pozn.: Studium po 18. roce věku je možné hodnotit pouze v rozsahu prvních 6 let tohoto studia. Vojna se hodnotí stejně jako zaměstnání.

Otázka doplněna:

Dobrý den pane Mařík,
moje chyby v mém původním dotazu jste upravil zcela správně – děkuji.
Moc děkuji za velmi profesionálně zpracovaný výpočet mých dob pojištění ke dni 15.9.2015 pro potřebu výpočtu výše důchodu.
Díky Vám mám tak jasno v mých dobách pojištění z minulosti. V této souvislosti Vás chci požádat o Vaši pomoc také při zpracování výpočtu očekávaného průběhu mých dob pojištění v budoucnu pro potřebu výpočtu výše důchodu.
Díky Vaší poradně jsem zjistil, že ke dni odhlášení z úřadu práce (14.9.2015) získám celkem 14744 dní pojištění, což je 40 let a 144 dní pojištění.

Dále očekávám následující průběh dob pojištění v této časové skladbě:

1. Období bez důchodového pojištění = od 15.9.2015 do 30.9.2015.

2. Předpokládám, že v období od 1.10.2015 do 31.5.2017 budu mít na 20měsíců uzavřenu dohodu o pracovní činnosti na zkrácený pracovní úvazek s měsíční odměnou minimálně 2.500,- Kč. Otázkou je, jestli mi tato dohoda o pracovní činnosti na zkrácený pracovní úvazek umožní, abych byl v tomto období plnohodnotně důchodově pojištěn, když už nebudu mít jiné příjmy podléhající důchodovému pojištění. Pokud ano, tak bych k 31.5.2017 mohl mít 42let pojištění (což je můj cíl).

3. Od 1.6.2017 do 31.5.2019 chci čerpat dvouletý předdůchod. Vznik nároku na předdůchod mám již k 15.4.2017 o ověřil jsem si, že podmínky pro předdůchod splňuji. Z Vaší poradny vím, že doba strávená v předdůchodu se mi nehodnotí jako doba pojištění. Pro mě je ale klíčové to, že doba v předdůchodu se vylučuje pro stanovení osobního vyměřovacího základu – to znamená, že mi nezhorší průměr z předchozích výdělků.

4. Od 31.1.2019 plánuji odchod do předčasného důchodu, za předpokladu, že budu k tomuto dni splňovat 15,9 % krácení za předčasný odchod do důchodu (třináct devadesátidenních období.). Možnost odchodu do předčasného starobního důchodu mám již od 15. červen 2018 (60. narozeniny).

Od 1.2.2019 do 31.5.2019 budu současně čerpat předdůchod i předčasný důchod.

Děkuji předem za Vaši ochotu a vstřícnost při zpracování Vašich odpovědí na výše uvedenou problematiku mých dob pojištění.

Odpověď doplněna:

2. Pokud budete mít v tomto rozsahu uzavřenu dohodu o pracovní činnosti, vznikne vám účast na pojištění a k 31. 5. 2017 získáte 42 let a 23 dní pojištění.

3. Ano, takto situaci popisujete a chápete přesně.

4. Opět nemám co vytknout, vše máte správně (vč. dat) a vše je možné takto zrealizovat, vč. možnosti pobírat předčasný starobní důchod společně s předdůchodem.