Doplacení úřadu práce pro získání 47 let pojištění

Otázka:

Dobrý den
Dostal jsem se do nezáviděníhodné životní situace zaměstnavatel mi dal výpověď a budu od 1/2/2020 bez práce. Jsem narozen 12/4/1958 a tedy do starobního důchodu bych měl jít 12/2/2023 – tedy 24 měsíců před důchodem asi budu velmi těžko hledat práci.
Pomocí kalkulačky výpočet doby pojištění jsem se pokusil vypočítat počet let pojištění ke dni vzniku nároku na důchod:
• Vzhledem k roku narození a absolvování studia jsem dobu studia do 18 let zahrnul 100 % a dobu studia nad 18 let jsem zahrnul 80 %
• Doba práce je snad OK (v této kalkulačce se vyloučené doby jako např. nemoc nezohledňují)
• Pobyt na úřadu práce 11 měsíců s podporou a 13 měsíců bez podpory jsem zahrnul 80%
• Získal jsem součet dnů 17 148,80 dnů
• Tyto dny jsem vydělil 365 PŘEPOČET DNŮ NA ROKY SE DĚLÍ 365?
• Do 47 let mi chybí 6,2 dní – pokud je propočet správně, je to docela škoda, jaké je doporučení jak chybějící dny doplnit ?
Pomocí důchodové kalkulačky jsem se pokusil vypočítat vlastní výši důchodu:
• Zde je velmi dobře vidět rozdíl doby pojištění 46 a 47 let
• Dotaz k této kalkulačce je
o v roce 2020 zadám výdělek za leden 2020 a 334 dní vyloučené doby
o V roce 2021 zadám výdělek nula (budu na UP) a 365 dní vyloučené doby
o Rok 2022 se do kalkulačky výpočtu důchodů nezadává na rozdíl od doby pojištění, kde se zadává do dne vzniku nároku na důchod – nebo tento den – 1 (12/02/2022 nebo 11/02/2022 ?)
Evidenční list důchodového pojištění:
Používal jsem vystavený 14/2/2019, který však začíná až 1/10/1981. Tedy náhradní doby studia
• Je tento postup správný – nebo mám vejít v kontakt s Českou správou sociálního pojištění, abychom danou záležitost dořešili?

Dobrovolné důchodové pojištění:
• Řešení chybějících dnů do 47 let pojištění je možné pomocí dobrovolného důchodového pojištění. V lednu 2022 budu na úřadu práce bez podpory – tedy mohu se přihlásit k dobrovolnému důchodovému pojištění
• Budu mít 31 dnů pojištění oproti 24,8 dnů (31*0,8) tedy rozdíl 6,2 – abych měl jistotu rád bych zaplatil dobrovolné důchodové pojištění i za únor 2022 – ale je možné platit za část měsíce ? , podle Vašeho výkladu je možné platit nejdéle do data vzniku nároku na důchodu to je do 12/2 nebo 11/2/2020)
• Tedy dotaz jak zaplatit dobrovolné důchodové za část měsíce a za 11 nebo 12 dní
Omlouvám se, za široký dotaz – ale pokusil jsem se problematikou projít celkově a všechny mé dotazy vyjádřit najednou. Zároveň dovolte vyjádřit můj obdiv k daným webovým stránkám. Před tím jsem se snažil problematiku najít na jiných i oficiálních stránkách – ale tak přehledně a zároveň přesně jsem jinde nenašel – děkuji moc.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Doplacení úřadu práce pro získání 47 let pojištění

Výpočet doby pojištění máte proveden o jeden den špatně, protože 12. 2. 2022 (tj. den dosažení důchodového věku) již nemůžete započítat. Celkem byste tedy ke dni dosažení důchodového věku získal 17148 dní, tj. 46 let a 358 dní. Získaný počet dní pojištění se skutečně vydělí 365 – § 34 odst. 7 zákona č. 155/1995 Sb.

Údaje o vyměřovacích základech a vyloučených dobách uvádíte správně, dobu pojištění můžete hodnotit do 11. 2. 2022 (jak vysvětluji v předchozím odstavci).

Na OSSZ si můžete ověřit, zda doba zaměstnání skutečně začala 1. 10. 1981, ale pokud je takto uvedena na informativním osobním listu důchodového pojištění, mělo by to tak být.

K dobrovolnému důchodovému pojištění se můžete přihlásit na předem stanovenou dobu, tj. např. od 1. 1. 2022 do 11. 2. 2022 (12. 2. 2022 to již nebude možné). Jednodušší by bylo přihlásit se k pojištění na dva měsíce v roce 2021. Tyto dva měsíce by se vám hodnotily na 100 %. Při sepisování žádosti o důchod byste pak požádal o vyloučení nízkých vyměřovacích základů v těchto dvou měsících a zhodnocena by vám byla vyloučená doba (ne nízké vyměřovací základy).

Otázka doplněna:

Dobrý den p. Mařík

– děkuji mnoho za odpovědi, stále se cítím Vašim dlužníkem.

Velmi si vážím i rady řešit dobrovolné důchodové pojištění v roce 2021 přihlášením na dva měsíce , k tomu mám dva malé pod dotazy
• – mohu se přihlásit i když budu pobírat podporu v nezaměstnanosti ( v roce 2020 asi bude probíhat mé dlouhodobé léčení a tak se bud přihlašovat na úřad práce buď koncem roku 2020 nebo začátkem 2021
• u mého pohledu geniální nápad doplatit dobrovolné důchodové dříve – nechtěl jsem řešit tak, protože snižovalo průměr na důchod – mohu poprosit o odkaz na zákon, kterým se umožňuje požádat o vyloučení nízkých vyměřovacích základů – A POKUD POŽÁDM MUSÍ BÝT VYLOUČENO ?
Děkuji s pozdravem

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Ano, tzv. bez uvedení důvodu (dle § 6 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb.) si můžete dobrovolné důchodové pojištění doplatit i přes evidenci na ÚP s podporou.

Možnost požádat o vyloučení nízkých výdělků naleznete v § 16 odst. 7 zákona č. 155/1995 Sb. Ve vašem případě se bude krýt vyloučená doba (z evidence na ÚP) a vyměřovací základ (z dobrovolného důchodového pojištění). Obecně by měl vyměřovací základ před vyloučenou dobou přednost, ale pokud o to v souladu s uvedeným ustanovením požádáte, bude zhodnocena vyloučená doba. Pokud požádáte, musí k vyloučení dojít.