Jaký počet let se vloží do kalkulačky při práci nad nárok?

Otázka:

A prosím ještě jeden dotaz, snad poslední:
na stránce https://www.naseduchody.cz/doba-duchodoveho-pojisteni.html píšete:
“ Doba pojištění se u dnes přiznávaných starobních důchodů hodnotí od ukončení povinné školní docházky (nástupem do učení, na střední školu, do zaměstnání apod.) až do dne předcházejícího dni přiznání důchodu.“ (A)
V řádku 6,7, kalkulačky píšete: “ Počet celých let pojištění získaných do dne vzniku nároku na starobní důchod (za každý rok získáte 1,5 %):“ (B)

Konkrétní moje situace: narozen 12.7.1954, vznik nároku na důchod 12.9.2017, zamýšlené datum odchodu do důchodu 20.2.2022.
tedy práce nad nárok 1623 dnů tj.18 kvartálů po 90 dnech a 3 dny (rezerva pro nepřesnosti mých výpočtů).= třetí údaj kalkulačky
Co se ale vyplní do druhého údaje kalkulačky Doba pojištění?
51 let (celkem 18700 dnů po odpočtu neevidovaných dob, krácení části studia na 80% atp, tj. 51 let a 85 dnů.)- do 20.2.2022, tj. dle A
anebo
46 let (celkem 17077 dnů po odpočtu, tj. 46 let a 287 dnů) tj dle B

děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jaký počet let se vloží do kalkulačky při práci nad nárok?

Do doby pojištění (celých let pojištění) se hodnotí pouze doba do nároku na starobní důchod. K této době je možné připočítat dobu pojištění získanou po nároku kratší 90 dnů, pokud je díky tomu získán další celý rok doby pojištění – § 34 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb.

Ve vašem případě by se postupovalo tak, že by z doby po nároku bylo zhodnoceno 78 dní (365 – 287), díky kterým byste získal 47 let pojištění (to je počet let, který se dá do kalkulačky). Zbývající doba by byla zhodnocena jako práce nad nárok (17 období po 90 dnech). Díky tomuto postupu získáte stejně vysoký důchod (je jedno, zda je zhodnoceno 46 let a 18 období nad nárok nebo 47 let a 17 období nad nárok) dříve.

Pokud byste ke dni dosažení důchodového věku skutečně získal 46 let a 287 dní pojištění, mohl by být (pro splnění výše uvedených parametrů) důchod přiznán k 6. 2. 2022.