Doplacení studia pro vyšší invalidní důchod

Otázka:

Dobrý den,
před týdnem jsem obdržel rozhodnutí o invalidním důchodu, ve kterém mi byl přiznán invalidní důchod 2. stupně zpětně od 27.2.2017. Bohužel mi byl přiznán pouze v nejnižší možné částce (3320 Kč pro rok 2017). Domníval jsem se, že vzhledem k tomu, že jsem od svých 18ti let (únor 2010) až do ledna 2017 (kdy jsem dělal státnice) studoval nejdříve střední školu a později bakalářské a magisterské studium na vysoké škole, měl by být vypočítaný důchod vyšší (měl by se počítat z průměrné mzdy). Na internetu jsem se dočetl, že studium se pro účely invalidního důchodu započítává pouze 6 lety.
Můj harmongram studia vypadal takto:
18 let – 12. 2. 2010 (datum narození 12. 2. 1992)
červen 2011 – zakočení střední školy
září 2011 – červen 2014 bakalářské studium
září 2014 – leden 2017 magisterské studium (státnice v lednu, do konce února jsem považovaný za studenta vysoké školy)
Žádné jiné příjmy jsem v té době neměl, nikdy jsem nepracoval a sociální pojištění si neplatil.
Jestli jsem to správně pochopil, abych měl nárok na výpočet invalidního důchodu z průměrné mzdy, nesmím mít před přiznáním invalidního důchodu více než 364 dní nekrytých pojištěním nebo náhradní pojišťovací dobou (v tomto případě studiem). Pokud správně počítám, tak v tomto případě jsem tedy měl nekryto dobou pojištění o zhruba tři týdny více než je povolená doba.
Dále jsem se dočetl, že sociální pojištění je možné za dobu studia doplatit i zpětně a že by pak došlo k přepočítání invalidního důchodu.
Chápu tedy správně, že kdybych doplatil nyní zpětně sociální pojištění za 1 měsíc studia (cca 2000 Kč), došlo by k přepočítání mého invalidního důchodu ochranným výpočtem z průměrné mzdy a můj důchod by se tedy navýšil na 6271 Kč v roce 2017 (a po valorizaci na 8080 Kč pro rok 2020)? Jakým způsobem se provádí tento doplatek? A jakým způsobem by došlo k přepočítání již přiznaného důchodu (automaticky nebo bych musel podávat nějakou žádost)? Nevadí, že invalidní důchod mám již přiznaný ve výši 3320 Kč? Jsou moje výpočty správné? Opravdu stačí doplatit pouze jeden měsíc?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Doplacení studia pro vyšší invalidní důchod

Ano, situaci rozumíte naprosto přesně. Doba studia vám byla hodnocena do 11. 2. 2016 (prvních šest let studia po 18. roce věku, tj. od 12. 2. 2010 do 11. 2. 2016). Chybí vám tedy doba od 12. 2. 2016 do 26. 2. 2017, tj. 381 dní. Abyste měl nárok na ochranný výpočet invalidního důchodu, nesmí vám chybět více než 364 dní pojištění – § 42 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb. Doplacením měsíce studia, který se vám již nehodnotil (např. prosince 2016), tuto podmínku splníte a budete mít nárok na invalidní důchod ve výši popsané v článku výše (6.271 Kč, po valorizacích by částka v roce 2020 činila 7.832 Kč).

Pokud pojištění doplatíte do měsíce od obdržení rozhodnutí, sepíší s vámi na OSSZ formulář “doložení nových skutečností”, na jehož základě ČSSZ důchod přepočítá. Stačí ale také sepsat obyčejný přípis. Doplatek byste obdržel pouze za dobu od doplacení dobrovolného důchodového pojištění – § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb.

Otázka doplněna:

Dobrý den,
děkuji za odpověď na můj předchozí dotaz (https://poradna.naseduchody.cz/doplaceni-studia-pro-vyssi-invalidni-duchod/). Ještě bych se chtěl zeptat, jestli by mělo nějaký smysl doplatit vyšší částku než je minimální sociální pojištění (případně i za delší časový úsek než jeden měsíc – například rok). Mělo by to nějaký (kladný) vliv na výpočet výše důchodu?

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Ne, v tomto případě by doplácení vyšší částky smysl nemělo. Doplácíte proto, abyste dosáhl na výpočet uvedený výše, který ale výše získaných vyměřovacích základů neovlivňuje (nepočítá se z vašich výdělků). Pomocí dobrovolného důchodového pojištění byste si mohl doplatit i více doby a vyšší částky, ale výši důchodu by ovlivnilo doplacení až opravdu vysokých částek a takové doplácení by nedávalo smysl.