Pokud bych měla dalších 40 let invalidní důchod 1. stupně, budu mít nárok na nějaký starobní důchod?

Otázka:

Dobrý den,
v březnu mi bylo 26 let, jsem stále student (ale ne doktorandské studium), ale mám již dva roky invalidní důchod 1.nebo 2. stupně. Zdravotní pojištění nemusím platit. Sociální pojištění také neplatím. Čistě teoreticky, pokud bych měla dalších 40 let inv.důchod 1. nebo 2. stupně a dožila se starobního důchodu.. Budu mít nárok na nějaký starobní důchod? Vím, že je to daleko, ale jak by se tato situace řešila v současné době? Dnes se musí něco doplatit na sociálním pojištění?, abych ten starobní důchod nějaký vůbec dostala? Nebylo by dobré si „dávat stranou“ každý měsíc částku ve výši minimálního sociálního pojistného, která se každý rok zvyšuje. V letošním roce je 2 841,00 kč? A vlastně od kolika let věku by bylo toto vhodné si „dávat stranou“? Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Pokud bych měla dalších 40 let invalidní důchod 1. stupně, budu mít nárok na nějaký starobní důchod?

Aby vznikl nárok na starobní důchod, nestačí dosáhnout důchodového věku, ale musí být získána i potřebná doba pojištění (vysvětluji zde). Pokud potřebnou dobu pojištění nezískáte, nárok na starobní důchod vám nevznikne. Jestliže byste ale byla i v dané době uznána invalidní, náležel by vám i nadále invalidní důchod, který by se v 65 letech přejmenoval na starobní a byl vyplácen v dosavadní výši.

Doplácen dobrovolné důchodové pojištěn lze pouze v rozsahu popsaném v tomto článku. Nelze ho využít na získání „desítek let“ pojištění. Minimální platba letošního dobrovolného důchodového pojištění činí v roce 2020 částku 2 724 Kč.

Jaké budou podmínky vzniku nároku na starobní důchod za 40 a více let, dneska nikdo neví. Já bych si ve vašem věku dobrovolné důchodové pojištění neplatil.