Domníval jsem se, že mi ČSSZ v 65 letech invalidní důchod přepočítá na starobní

Otázka:

v roce 1983 jsem utrpěl na dole pracovní uraz, při kterém mi byla amputována levá dolní končetina pod kolenem . po ukončení nemocenské mi byl přiznám plny invalidní duchod + renta. Tato částka odpovídala mému průměrnému platu. V roku 2O16 jsem dovršil 65 let a renta ně byla odebrána. invalidní důchod mi byl automaticky ve stejné částce převeden na důchod starobní. z renta jsem odváděl dan.Domnival jsem se, že mi bude starobní důchod přepočitán z mého fiktivního prům.platu.Odvolávám se tímto na článek 27.ROZHODNE OBDOBI……..prosím o odpověd, zda ˇCSZZ postupovala správně. Děkuji za odpověd

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Domníval jsem se, že mi ČSSZ v 65 letech invalidní důchod přepočítá na starobní

Ano, ČSSZ postupovala správně, protože jste si o starobní důchod nepožádal. V 65 letech vám byl invalidní důchod podle § 61a zákona č. 155/1995 Sb. transformován (pouze přejmenován) na starobní důchod. Tento důchod se vyplácí v dosavadní výši.

Pokud chcete, aby vám ČSSZ starobní důchod spočítala, musíte nejdříve uplatnit žádost o starobní důchod (jedná se o jiný druh starobního důchodu než výše uvedený § 61a – jde o starobní důchod podle § 29 zákona č. 155/1995 Sb.). Požádejte si tedy o starobní důchod s datem přiznání k 65. narozeninám. ČSSZ vám starobní důchod spočítá a pokud vám vyjde vyšší než v dané době vyplácený invalidní důchod, tak vám starobní důchod přizná a zpětně doplatí.

K žádosti bude třeba doložit potvrzení o všech vyplacených náhradách za ztrátu na výdělku (od pojišťovny, příp. zaměstnavatele).

Otázka doplněna:

Váženy pane Mařík,v lednu 2017 jsem požádal OSSZ v Praze o vysvětlení přepočtu mého důchodu. bylo mě sděleno toto: O přiznání starobního důchodu učastník řízení požadal od 29.12.2016. K tomuto datu je učastník řízení poživatelem inv. důchodu ve výši 15299,kč. Výše starobního důchodu sevýplata skládá ze základní a procentní výměry. základní výměra činí 2440 kč.Procentní výměra starpbního důchodu se stanoví procentní sazbou z výpočtového základu který činí 16596kč.Jeho výše odpovídá osobnímu výměřovacímu základu 29903kč- za roky 1986-2015. vzhledem k tomu, že inv. důchod je ke dni 29.12.2O16 vyšší, výplata starobního důchodu učastníkovi řízení nenáleží a nárok na starobní důchod mu z tohoto důvodu zanikl. Chtěl bych vědět proč mi nebyl staribní důchod přepočitán z mého fiktivního platu.Myslím si, že by pak muj starobní důchod byl vyšší. děkuji za odpověd.

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Takže jste si o starobní důchod požádal a ten vám vyšel nižší, než byl v dané době vyplácený invalidní důchod. Z žádného “fiktivního platu” se starobní důchod nepočítá. Starobní důchod vám byl spočítán dvěma způsoby:

  1. Tzv. STOP OVZ výpočtem z průměrného měsíčního výdělku, který vám byl stanoven v době přiznání invalidního důchodu. Tento průměrný měsíční výdělek (dnes nazývaný OVZ – osobní vyměřovací základ) byl pomočí koeficientu přepočítán na současnou hodnotu peněz.
  2. Klasicky z vyměřovacích základů od roku 1986 do roku 2015 (u důchodu s datem přiznání k 29. 12. 2016). Za vyměřovací základ se považují i náhrady za ztrátu na výdělku, které vám byly v tomto období vyplaceny. Pokud jste je ČSSZ doložil, jistě je při výpočtu zhodnotila.

Ani jedním z výše uvedených dvou způsobů vám podle všeho starobní důchod vyšší než invalidní nevyšel a proto vám byla žádost o starobní důchod zamítnuta.