Doba pojištění získaná v letech 1989 – 90 – překladatelka

Otázka:

Podle IOLDP mi v evidenci chybí doba pojištění od května 1989 do června 1990. V té době jsem po odchodu ze zaměstnání překládala, hlavně na autorské smlouvy, a příjmy mi byly samozřejmě zdaňovány. Nebyla jsem ale nikde registrovaná (měla jsem malé děti), a tudíž ani evidovaná jako plátce pojištění. Pokud bych smlouvy dohledala nebo jinak doložila, že jsem v té době pracovala, počítala by se mi tato doba do důchodu? Na PSSZ mi řekli, že bych byla musela být registrovaná.

Odpověď:

Doba pojištění získaná v letech 1989 – 90 – překladatelka

Na vaší správě sociálního zabezpečení vás informovali správně – tato doba vám nebude hodnocena jako doba pojištění při výpočtu důchodu – tehdy na sociálním odboru ONV.

V případě, že byste v té době pečovala o dítě do 4 let věku, měla byste tuto dobu zhodnocenu z titulu této péče.

Otázka doplněna:

Ještě k dotazu „Doba pojištění získaná v letech 1989 – 90 – překladatelka“ z 10.7. Ano, část tohoto období (přes tři měsíce) jsem pečovala o dítě do čtyř let. Jak se to prokazuje? Stačí rodný list?

Odpověď doplněna:

Ano, přesně tak. Rodné listy dětí je k žádosti o důchod třeba dokládat i z důvodu stanovení důchodového věku a pokrytí doby péče do 4 let věku dítěte.Česká správa sociálního zabezpečení na jeho základě zhodnotí i tuto dobu.