Vyloučená doba při nedoložených výdělcích při výpočtu důchodu

Otázka:

Dobrý den, protože jsem požádal o přiznání starobního důchodu k 1.1. 2019, nechal jsem si nejprve vyhotovit IOLDP. Našel jsem v něm však nejasnost. Od 1.5. 1989 do 30.9.2010 jsem byl zaměstnán, dobu mám vedenou jako zaměstnání 518 dní, ale protože tehdejší zaměstnavatel nesplnil povinnost zaslat evidenční listy na ČSSZ, nemám za toto období evidované žádné příjmy. Doba byla doložena potvrzením bývalého zaměstnavatele a zápočtovým listem. Překvapilo mě, že tuto dobu nemám vedenou jako vyloučenou. Až dodatečně jsem zjistil, že ji nemám vedenou na OLDP jako vyloučenou ani u přiznání ID I. stupně, který jsem obdržel v roce 2010 (v roce 2014 se mi změnil na III. stupeň). Je tento postup správný? A pokud ne, je možno nesprávně stanovený ID zpětně reklamovat a hlavně jak zajistit, aby tato doba byla vedena jako vyloučená při výpočtu starobního důchodu.
Na okresní ČSSZ na můj dotaz neodpověděli, prý je to správně, protože dobu mám vedenou jako zaměstnání.
Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Vyloučená doba při nedoložených výdělcích při výpočtu důchodu

Předpokládám, že máte na mysli dobu od 1. 5. 1989 do 30. 9. 1990 (nikoliv 2010).

To, že tato doba není na IOLDP uvedena jako vyloučená je v pořádku. O tom, jak bude která doba zhodnocena se rozhoduje až v rámci řízení o přiznání dávky důchodového pojištění. IOLDP je zjednodušeně opis podkladů, které má ČSSZ k dispozici a tam se v tomto případě nic o vyloučené době nepíše.

To, že tato doba není uvedena jako vyloučená na OLDP je ale chyba – § 16 odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb. Uvedená doba měla být zhodnocena jako vyloučená už při výpočtu invalidního důchodu a má být uvedena jakou vyloučená i při výpočtu starobního důchodu. Kontaktujte ČSSZ, která provede nápravu. Pokud byla doba doložena už při sepisování žádosti o invalidní důchod, požadujte doplatek důchodu za celou dobu, tj. od roku 2010 – § 56 odst. 1 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb.